ОИК Самоков с двама представители пред съда

Днес Общинска избирателна комисия взе решение за представителите й пред съдилищата в дела по чл. 459 от Изборния кодекс. ОИК упълномощи  председателя – Елена Димитрова Милушева и секретаря – Иванка Андреева Андреева да представляват заедно Общинска избирателна комисия Самоков пред съдилищата в дела по чл. 459 от Изборния кодекс.

С друго решение бе определена методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства. Съгласно законови разпоредби размерът на възнагражденията на членовете на ОИК за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата, са:

Председател                                  – 48 лева

Заместник-председател                – 43 лева

Секретар                                       – 43 лева

Член                                              – 40 лева

2. За дежурства и заседание в един ден се изплаща само едно възнаграждение.