ремонт

Промени в бюджет 2021г.

С решение на съветниците от сесията им през есец май и становище на администрацията относно утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков [...]