Архив за етикет: музей

Музеят отчете 73 954 приходи и 114 996лв. разходи

thumb_1200x630_pari7

Пред съветниците на априлската им сесия шефът на Музея В. Хаджиангелов отчете дейността на общинското дружество за миналата година. Приходите са 73 954лв., при разходи 114 996лв. От продажба на билети и за беседи приходите са 6 517лв., от албуми – 7 938лв. През Музея и през етногафския комплекс в Белчин са минали 13 375

Доспевската къща ще стане музеен обект

249138511_4400288813388928_8244067153185410305_n

Доспевската къща ще стане музеен обект, отворен за посещения – съобщиха от общинска администрация. На 22.10.2021 г. Община Самоков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода

Изложба разказва за Петър Боев

243400278_243785557691981_3174554336124441688_n

Силвио Томов – уредник нова история в Музей – Самоков представя в изложба живота и дейността на Петър Боев. Томов е куратор на изложбата, която ще има и официално откриване на 1 октомври от 13:30 часа в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“. Експозицията ще остане до 24.11.21 г. В съдействие на идеята на Силвио Томов

Ново дарение в Градски исторически музей – Самоков

106613981_959011394565522_3850383025178334891_n

В първите дни на 2021 г. фондовете ни се обогатиха с ценна вещ, а именно фотоапарат на Петър Боев – с марка „Ролейкорд“. Той е дарение от неговия внук, който носи трите имена на дядо си. Семейството е силно свързано със Самоков, защото майката на Боев – Райна, е родена в Самоков. Тя е дъщеря

Конкурс за директор на Музея

cropped-wallpaper-1266599

ОБЯВА ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-1108/06.08.2020 г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков, при спазване разпоредбите на чл.89-96 от Кодекса на труда, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство. Място на работа:

Приходите и разходите на Цари Мали град

article-bills-hero

Веселин Хаджиангелов – шеф на Музея, даде отчет за дейността през 2019г. пред местната власт в четвъртък. Отчетът вкючва Музея и Цари Мали град. Приходите от Музея – 8 187лв. са от билети, беседи и други, от материали, сувенири и книги – 13 139лв. Посетителите са били 6 728 души, приходите от услуги и продажба на стоки са

Трябва ли да има музей на Самоковската художествена школа през Възраждането в Самоков?

1532

Никола Образописов, икона на Свети Илия, (1858 г.), църквата „Свети Никола“ в Плевен, източник: Евдокия Петева – Филова, „Никола Образописов“, София, 1994 г., издателство на БАН Въведение Касае се за едно твърде интересно културно явление, възниквало в глъбините на времето, което през XIX век – в епохата на нашето национално Възраждане бележи невероятен разцвет и

Предвидиха пари за осветление, ремонт на улици, филм и др. чрез промени в бюджета за 2019г.

Businessman Doing Financial Calculations

Съветниците гласуваха промени в бюджета на Община Самоков за 2019 г. Увеличен бе планът по разхода на следните позиции в Списъка за капиталови разходи за 2019г.: за професионална пералня за Дом за стари хора в Самоков със сумата от 1 500 лв. Ще се отпуснат средства за доизграждане на улично осветление на територията на Самоков