Архив за етикет: музей

Доспевската къща ще стане музеен обект

249138511_4400288813388928_8244067153185410305_n

Доспевската къща ще стане музеен обект, отворен за посещения – съобщиха от общинска администрация. На 22.10.2021 г. Община Самоков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода

Изложба разказва за Петър Боев

243400278_243785557691981_3174554336124441688_n

Силвио Томов – уредник нова история в Музей – Самоков представя в изложба живота и дейността на Петър Боев. Томов е куратор на изложбата, която ще има и официално откриване на 1 октомври от 13:30 часа в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“. Експозицията ще остане до 24.11.21 г. В съдействие на идеята на Силвио Томов

Ново дарение в Градски исторически музей – Самоков

106613981_959011394565522_3850383025178334891_n

В първите дни на 2021 г. фондовете ни се обогатиха с ценна вещ, а именно фотоапарат на Петър Боев – с марка „Ролейкорд“. Той е дарение от неговия внук, който носи трите имена на дядо си. Семейството е силно свързано със Самоков, защото майката на Боев – Райна, е родена в Самоков. Тя е дъщеря

Конкурс за директор на Музея

cropped-wallpaper-1266599

ОБЯВА ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-1108/06.08.2020 г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков, при спазване разпоредбите на чл.89-96 от Кодекса на труда, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство. Място на работа:

Приходите и разходите на Цари Мали град

article-bills-hero

Веселин Хаджиангелов – шеф на Музея, даде отчет за дейността през 2019г. пред местната власт в четвъртък. Отчетът вкючва Музея и Цари Мали град. Приходите от Музея – 8 187лв. са от билети, беседи и други, от материали, сувенири и книги – 13 139лв. Посетителите са били 6 728 души, приходите от услуги и продажба на стоки са

Трябва ли да има музей на Самоковската художествена школа през Възраждането в Самоков?

1532

Никола Образописов, икона на Свети Илия, (1858 г.), църквата „Свети Никола“ в Плевен, източник: Евдокия Петева – Филова, „Никола Образописов“, София, 1994 г., издателство на БАН Въведение Касае се за едно твърде интересно културно явление, възниквало в глъбините на времето, което през XIX век – в епохата на нашето национално Възраждане бележи невероятен разцвет и

Предвидиха пари за осветление, ремонт на улици, филм и др. чрез промени в бюджета за 2019г.

Businessman Doing Financial Calculations

Съветниците гласуваха промени в бюджета на Община Самоков за 2019 г. Увеличен бе планът по разхода на следните позиции в Списъка за капиталови разходи за 2019г.: за професионална пералня за Дом за стари хора в Самоков със сумата от 1 500 лв. Ще се отпуснат средства за доизграждане на улично осветление на територията на Самоков