Архив за етикет: договор

Доспевската къща ще стане музеен обект

249138511_4400288813388928_8244067153185410305_n

Доспевската къща ще стане музеен обект, отворен за посещения – съобщиха от общинска администрация. На 22.10.2021 г. Община Самоков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода

От днес се прекратява договорът между Спешна помощ – Самоков и личните лекари

2011-02-10-030

От днес общопрактикуващите лекари трябва да преценят дали да се обединят и да се редуват за дежурствата или да ги прехвърлят на частни медицински центрове, които да поемат пациентите им в извън работното им време.   Както е известно, до днес този ангажимент беше поет от медиците на филиала на Спешна помощ в Самоков по

Продължиха договори за земеделска земя в Рудежо

41_11607

По докладна записка на администрацията и постъпила молба-заявление от Даниел Шейнов – наемател на общински земеделски земи, с искане за продължаване на срока на действие на договор за наем от 2012г., съветниците на сесията си през октомври взеха решение и упълномощиха кмета на Самоков да сключи анекс към  договора, касаещ отдаване под наем на земеделска земя в

Продължиха договорите за наем на Туристическото дружество и на ПСС – Боровец

На сесията си през май месец съветниците взеха решение по докладна на кмета и постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иванка Стефанова-председател на Сдружение „Туристическо дружество Рилски турист”-Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на изтеклия на 01.11.2019 г. договор за наемане на общински помещения. На основание решението ще се сключи договор за отдаване под наем

Съюз на слепите в Самоков с продължен договор

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение по докладна, свързана с искане, постъпило в Общинска администрация-Самоков от Божидар Спасов Миланов- председател на ТО- гр. Самоков към Съюза на слепите в България. Искането е за продължаване срока на действие на изтичащ на 21.04.2020 г. договор за безвъзмездно ползване на общ. помещение в сградата на Стария ОбС-Самоков. ОбС упълномощи кмета на

КНСБ с договор за помещение за 3 години

cropped-wallpaper-1266599

На сесията си в четвъртък съветниците от Самоков взеха решение относно постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Пламен Димитров-президент на Сдружение „КНСБ”, с искане за сключване на договор за безвъзмездно ползване на общинско помещение, находящо се в сградата на Стария ОбС-Самоков за офис на организацията. ОбС-Самоков упълномощи кмета да сключи договор за безвъзмездно управление на общинско

Общината подписа договор за заетост по програма на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси“

IMG_1471

Вчера бе подписан първият договор по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков” по процедура на МИГ – Самоков. Договорът е на стойност 289 388 лв. – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните