Реформаторите предлагат спадаща партийна субсидия

Реформаторският блок внесе в Народното събрание проект за промени в Закона за политическите партии, с който се въвежда регресивна скала за намаляване на партийните субсидии от 11 лв. до 0.11 лв. за действителен глас и строги правила за харчене на субсидиите.
Вносителите мотивират предложението си с разчета, че годишно ще бъдат спестявани над 6.5 млн. лв.

Реформаторите предлагат Министерството на финансите да задържа една пета от субсидиите и да ги дава само за избори, а партиите да не могат за придобиват недвижимо имущество с парите, отпускани им от държавата.

Като мярка за по-добър контрол законопроектът предвижда политическите сили освен годишните финансови отчети да представят пред Сметната палата подробна разбивка на разходите си за заплати, материали, консумативи и резервни части, наеми, сметки за енергия, вода и телефон, командировъчни, за извършени ремонти и получени консултантски, социологически и медийни услуги, за направени дарения.

Предлаганата регресивна скала предвижда на всеки 100 хиляди реално получени гласа „стъпка“ субсидията да се намалява с 10 процента – съответно от 10, 9, 8 и т.н. лева на глас, а за над 1 милион гласа на партиите ще се плащат само по 11 стотинки, което е по-малко от гласуваното на референдума намаляване.

Авторите предлагат законопроектът да влезе в сила от 1 януари догодина