Кой възстановява горските пътища от офроуда и от извозването на дървесина

Инж. Малинов докладва пред съветниците в четвъртък отчета за дейността на Общинско лесничейство за 2019г. Персоналът е от 34 души. Приходите са били 1 918 655лв. , разходите – 1 034 633лв. В отговор на питане на съветника д-р Димитър Панев, бе съобщено, че в самоковските гори вече няма коряд.

Д-р Панев зададе въпрос колко се дава от общинската хазна за възстановяване на горски пътища, съсипани от камионите, извозващи добита дървесина. Стана ясно, че през миналата година са дадени 22 800лв. Общинското горско не събира такси за преминаване по горските пътища и не може да контролира офроуда, от който също се съсипват територии в горски площи. „Офроудът искат разрешение от РДГ и съответния собственик на териториите – или Община, или държава, в зависимост от това през кои територии преминават, предупреждаваме ги, но не можем да ги контролираме“ – заяви инж. Малинов.