Във Велико Търново се въвежда смарт-система за събирането на отпадъците

Системата стартира до броени дни и първоначално ще обхване цветните контейнери. Старата столица става първият български град с подобна система за разделно събраните отпадъци

След резултатите и анализа от ефективността към смарт-мрежата ще бъдат обхванати и всички контейнери за битова смет. В града съдовете за отпадъци предстои да бъдат подеменени с нов тип.

Всеки от цветните контейнери вече е оборудван с датчик, който в реално време отчита степента на запълване. Софтуерът изчислява най-оптималните маршрути на камионите за сметосъбиране. Така се постига около 30% икономия на транспортните разходи – елиминират се празните курсове, същевременно най-бързо запълващите се контейнери се обслужват по-често.

Това е само част от дейностите и мерките, които Общината ще предприеме за подобряване на чистотата.

В „Дълга лъка“ се създава се площадка за разделно събиране на отпадъци и към нея – мобилни пунктове в кварталите. Площадката ще включва специализирани контейнери за хартия, пластмаси, метал, опаковки, стари мебели и строителни отпадъци от домакинствата, биоразградими отпадъци и такива от градините.

Какви са предимствата

гражданите, които предават разделно събрани отпадъци (хартия, пластмаса, опаковки, стъкла), ще получат отстъпка от таксата за битови отпадъци. Домакинствата ще имат магнитни карти за начисляване на предадените количества както на площадката, така и на свързаните с нея пунктове в кварталите.

площадката дава още една възможност за предаване на стари мебели и строителни отпадъци от дома.

Кампании за разделно събиране на отпадъците ще бъдат организирани регулярно през уикендите в кварталите на Велико Търново. А от новата година в детските градини ще има и тематични обучения за разделното събиране.

Най-малко три пъти годишно ще бъдат измивани улиците във Велико Търново.

Увеличаваме контрола върху замърсяването около контейнерите за битова смет – както за почистването на пространствата от фирмата, така и за нерегламентираното изхвърляне на боклуци.

Изградена ще бъде нова специализирана площадка за строителни отпадъци.

Увеличени ще бъдат и курсовете за сметосъбиране и сметоизвозване към селата Шемшево, Леденик, Балван, Ресен и където още е необходимо.

Пресцентър на Община Велико Търново