Архив за етикет: широки дол

Търсят се дарители за църквата в село Широки дол

245316257_279227353918672_5872462966951558629_n

До сайта „Самоков инфо“ е изпратено писмо от жители на село Широки дол. Те апелират да се помогне за възстановяване на църквата „Свети Николай Чудотворец“. „Църквата в селото е една от най-старите в общината с ценни стенописи, които не са в добро състояние. Има одобрен проект от НИНКН и МК за реставриране и сумата е

Имоти под наем в „Рудежо“ и Широки дол. Бъдещият наемател в Бели Искър трябва да поддържа коритото на реката

tyrg

На сесията си през април съветниците взеха решение за даване под наем на общински имоти. Сред тях са имот с площ 2,327 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, в землището на с. Бели Искър. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок

Ще има търг за 11 имота в Широки дол

Съветниците на априлската си сесия взеха решение за провеждане на тръжни процедури за даване под нааем на 11 имота от Широки дол. Решението за отдаване под наем на земеделски земи в землището на Широки дол бе по повод постъпило искане 15.01.2021г. от Станислав Лобутов. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем

Пишат ни…Докога ще се асфалтира калпаво в Широки дол?

141813425_4312766085405502_5505605713863032631_o

До редакцията на сайта „Самоков инфо“ са изпратени снимки от асфалтиране на улица в село Широки дол. Подателите настояват да се вземат мерки и да се преустанови калпавото асфалтиране, да се осъществява контрол за подобни дейности из Самоков, Широки дол и т.н. „Тези снимки са направени в село Широки дол,  ул.14.  В други групи питането

Прекратиха съсобственост чрез продажба в землища на Горни окол и „Татарски брод“

IMG_1706[1]

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решения за прекратяване на съсобственост. Едно от тях касае имот в местността „Калковско манастирче“, землище с.Горни Окол,  по повод постъпило заявление 08.07.2020г. от Петър Филипов. Общински съвет одобри изготвената пазарна оценка в размер на 788 лв. без ДДС или 22,51 лв./кв.м. за 35/735 ид.ч. от поземлен имот  с

Обява

41_11607

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 23.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти: Обект Начална цена 1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м. без

Школският павилион в Широки дол ще се дава под наем

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците на сесията си през месец юли разрешиха със свое решение да допълнят „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.”, с още един имот – училищен павилион, находящ се в УПИ парцел VII, кв. 16-двора на бившето училище в село  Широки дол. Има дума обектът да се ползва за склад, в

Изкопна дейност в землището на Широки дол?

107165632_692349484662593_4032135004634795032_n

До сайта „Самоков инфо“ е изпратен сигнал за изкопни дейности в землището на село Широки дол. Видно от снимките е, че около нивите са минавали тежки машини, предполага се камиони и багери. Въпросите са чии са камионите, взима ли се пръст и пясък от река Палакария, кой ги продава и има ли разрешение за тези