човешки

Нова социална услуга – „Център за обществена подкрепа” със средства от ЕС.

Община Самоков подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез който се осигурява финансиране за делегирана дейност Център за обществена подкрепа. [...]