Архив за етикет: търг

Обява за търг

община-самоков

ОБЯВА за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем На 09.09.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.901.476.1.11 с площ 19,44 м², находящо се в гр. Самоков, ул. “Софийско шосе” № 15,

Предстои търг за имот в „Червената земя“

41_11607

На априлската си сесия съветниците взеха решение за продажба на поземлен имот в местността ”Червената земя”,  землище на село Драгушиново. Предстои провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с площ от 938 кв.м., територия – урбанизирана, при начална тръжна цена 14 540 лв.  -15,50 лв./кв.м. без ДДС. Сделката е освободена

Обява за търг

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 25.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при

Ще има търг за 11 имота в Широки дол

Съветниците на априлската си сесия взеха решение за провеждане на тръжни процедури за даване под нааем на 11 имота от Широки дол. Решението за отдаване под наем на земеделски земи в землището на Широки дол бе по повод постъпило искане 15.01.2021г. от Станислав Лобутов. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем

Търг за имотите при „Любчо Баръмов“

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Дават под наем помещение в Първи район

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение на сесията си миналия четвъртък относно отдаване под наем на общинско помещение с площ 80,00кв.м. на II ет. в общинска сграда в I-ви район. ОбС упълномощи общинска администрация да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, актувана като частна общинска собственост през 1999 г. Сред

Ще има търг за имот в Злокучане

article-bills-hero

На сесията си през месец ноември съветниците взеха решение относно отдаване под наем на имот, намиращ се в местността „Ливадето“, землището на Злокучане, по повод постъпило заявление от Георги  Механджийски. Съветниците упълномощиха администрацията да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с площ от 12,467 дка, трайно предназначение: земеделска,

Ще има търг за бившата мандра в Шипочане

article-bills-hero

Съветниците взеха решение на сесията си по докладна записка относно постъпило в Общинска администрация заявление от Ралица Костадинова, с искане за наемане на общинска сграда – бившата мандра в с.Шипочан. ОбС упълномощи кмета на Самоков и общинска администрация да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години

Предстои търг за магазин на пазара

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение на сесисята си през октомври за провеждане на търг за отдаване под наем на общинско помещение. С решенеието е упълномощен кмета да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 кв.м., в района на Общински

ОБЯВА

article-bills-hero

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот: – Общ. помещение, с площ 47,00 кв.м., находящо се