прекратяване съсобственост

Прекратиха съсобственост чрез продажба в землища на Горни окол и „Татарски брод“

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решения за прекратяване на съсобственост. Едно от тях касае имот в местността „Калковско манастирче“, землище с.Горни [...]