обява за работа

ОБЩИНА САМОКОВ набира кандидати за заемане на длъжностите: Управител на Общински приют за безстопанствени животни и Общ работник-отговорник безстопанствени животни

Изисквания към кандидатите и основни задължения, които включва позицията: Описание на задълженията на длъжността „Управител” : Осъществяване на дейности по управление, осигуряване и обслужване [...]