неприсъствена форма

Отново спортните състезания без публика, забраняват се посещенията в болниците и в Домовете за стари хора

От 23.10.2020 г. със Заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки, касаещи присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното [...]