вас

ВАС потвърди решението на Административен съд София област, че кметът на Самоков Владимир Георгиев е избран законосъобразно

Върховния административен съд потвърди решението на Административен съд София област, че кметът на Самоков Владимир Георгиев е избран законосъобразно и без нарушения на [...]