БТК

Анекс за БТК

Съветниците на сесията си през месец май взеха решения във връзка с постъпило в Общинска администрация искане от “Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД за [...]