банкомат

Анекси за банкомати

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решение относно постъпило в Общинска администрация – Самоков писмо от Надка Златева, директор на „ЦКБ“ [...]