Политика

Политика

Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от Самоковско пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Финансирането на проектните предложение се осигурява от Министерството на околната среда и водите по националната кампания „За чиста околна среда“ за озеленяване, изграждане [...]

Общината разгледа изготвена оценка на съществуващата пътна безопасност и проект за нова организация на движението

Със заповед на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов е създадена комисия по безопасност на движението. В нея са включени инспектор „Пътен [...]