82 имота в Белчин и 60 в Гуцал се дават под наем

На вчерашната сесия бяха взети решения за отдаване под наем на много земи. 82 земеделски имота в землището на село Белчин ще бъдат обявени на търг за отдаване под наем. 60 в землището на Гуцал. Имоти бяха включени в програмата за разпореждане с общинска собственост. „Частни села ли ще правим“ – попита общинският съветник инж. Петър Георгиев. От общинска администрация поясниха, че имотите са нужни за получаване на евросубсидии. За имотите трябва да се организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. Имотите са в местностите, „Ракитова падина”, “Джонов дол”, “Пешова воденица”,          “Горни лаг”, “Кръсто”,  “Кривопор”, “Радивец”, Бендерица”, “Турски дол”,    “Еньов дол” и др.

Имотите в Гуцал са в местностите “Бахчата”,  “Елов рид”,  “Преслапо”,  “Дреновски дол”, „Михова нива” , “Плужина”, „Кръсто”,“Пиздак”, “Коев дол”,  “Михов дол”, “Лазарово равнище”, “Дълбокия път”,  “Реката”,    “Стари друм”, „Ангясица” и др.

Срокът за ползване е 6 години, на част от имотите начална годишна наемна тръжна цена е 108 лв. без ДДС .На други имоти начална годишна наемна тръжна цена е 960 без ДДС.