57 000лв. за отделението по кардиология

С решение на Общнински съвет, свързано с докладна на кмета и на шефовете на съответните институции, се разреши да се отпуснат пари за ремонти. Добави се нова позиция в списъка за капиталови разходи за ограда в двора на ДГ „Детелина”, която да разделя дворното пространство от мястото, през което влизат колите за доставка на храна. За целта се увеличи планът в дейност 311 „Детски градини” , § 52 – 19 „Придобиване на други ДМА” със сумата от 2 964 лв. Средствата се дават от § 10-30 „Текущ ремонт”, дейност 311 „Детски градини”.

Освен 60 000лв., които ще се дадат на болницата за хигиенизиране и поддръжка на асансьорите, се отпускат още 57 000лв. Те са нужни за ремонт на отделението по кардиология. Средствата се осигуряват от дейност 604 „Осветление на улици и площади“, § 10-16 „Вода, горива и енергия”.