5 000лв. за църквата до болницата

Съветниците в четвъртък взеха решение по докладна записка от Михаил Колев, Архиерейски наместник на Самоков. Тя е изготвена от него и като председател на Църковното настоятелство на Параклис „Св.Вмчк. Панталеймон” в Самоков. Става въпрос за църквата, която се прави в двора на болницата. Докладната е за финансово подпомагане за завършване на православния храм. Общинският съвет отпусна 5000 лв. за завършването му.