40 000лв. за ремарке, 12 000лв. за кладенци в новото депо

На юлската си сесия съветниците грасуваха със „за“ докладна записка кмета Вл. Георгиев, относно ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Средствата ще се ползват за закупуване на транспортно – подемна техника и стартиране изграждането на газови кладенци от Община Самоков, с цел по-голяма ефективност на системата за управление на отпадъци на територията на общината.

Общински съвет даде съгласие кметът на общината да предприеме действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  на обща стойност до 48 000 лв.с ДДС, за закупуване на ремарке – еднораменен  контейнеровоз, оборудвано със система МУЛТИЛИФТ за превозване и разтоварване на контейнери с обем до 20 куб. м. и товаропоносимост до 15 тона на стойност до 36 000 лв.(тридесет хиляди лева) с ДДС и за изграждането на 4 броя газови кладенци в Клетка 1 на Регионалното депо на стойност до 12 000 лв. (десет хиляди лева) с ДДС.