162 души ще получат фиансова помощ заради наводнението

270 не са одобрени, общата сума, която Общината отпуска е  65 700лв. 

 

Трима души от Самоков ще бъдат подпомогнати от наводнението като най-тежко пострадали. Те ще получат по 1 500 лв., 72 души, които са тежко пострадали от бедствието, засегнати са техни помещения  за живеене и са понесли имуществени вреди в големи размери, но не са останали без подслон ще получат еднократна помощ от 500 лв.

 В третата група са обхванати 84 души, които са понесли значителни имуществени вреди, като са им засегнати помещения – мазета, гаражи, постройки, които обаче не служат за живеене. Хората от тази група ще бъдат подпомогнати с по 300 лв.   В четвърта група общо 270 души няма да получат финансова помощ.

В сайта на Община Самоков са  публикувани имената на жителите на Община Самоков , които имат право да получат финансова помощ като пострадали от наводнението на 3 юли т. г.

 

Трима души – Любен Тонев, Славейка Иванова и Явор Георгиев, ще бъдат подпомогнати като най-тежко пострадали със сумата от 1500 лв. В тази група попадат най–тежко пострадали от бедствието, на които причинените щети са в единственото им жилище, имуществените вреди са в особено големи размери, останали са без подслон и без най-необходими вещи за осигуряване на естествени нужди.

Във втората група са включени 72 души, които са тежко пострадали от бедствието, засегнати са техни помещения за живеене и са понесли имуществени вреди в големи размери, но не са останали без подслон. Пострадалите от тази група ще получат еднократна помощ от 500 лв.

В третата група са обхванати 84 души, които са понесли значителни имуществени вреди, като са им засегнати помещения – мазета, гаражи, постройки, които обаче не служат за живеене. Хората от тази група ще бъдат подпомогнати с по 300 лв.

Има и още една група лица – общо 270 човека, чиито дворове или помещения са засегнати от наводнението, но е преценено, че имуществените им вреди са незначителни и затова те няма да получат финансова помощ.

За да се възползват от помощта правоимащите от първа, втора и трета група трябва да представят молба-декларация в Общината За да получат средствата, гражданите трябва да отговарят и на определени условия /да са местни жители, да нямат задължения към Общината. От общинската администрация междувременно поясниха, че сумите ще бъдат получавани или превеждани по банков път.