15 декември – рожден ден на ПСС

На днешния ден, 15 декември 1933 г., се създава Планинската спасителна служба.
Няколко човека обединяват усилията си за сбъдването на една своя мечта – напомнят от ПСС – Самоков.“Днес Планинската спасителна служба обединява мъже и жени, посветили се доброволно на един висш човешки дълг:
Да служим, да спасяваме хората в планината“ – казват спасителите.

„Есента, 1933 г., една надвечер, четирима наши планинари обсъждаха в „Цар Освободител” пътя на спасителното дело в планината у нас. Любен Телчаров – Пината, Александър Белковски – Белката, Стефан Попов – Графът, Любен Пенев – Пенето. Те носеха в сърцата си спомен от това, което бяха видели да се върши във френските, австрийски, немски и швейцарски планини. Назрял бе у нас плодът за такова дело пред техните очи“ – пише д-р Ем. Шаранков в списание „Български турист” .

Планинските спасители припомнят, че дейността е започнала преди години като доброволна и спонтанна на отделни групи планинари, а към днешна дата е съществена част от структурата на БЧК. Основна задача на ПСС е да оказва помощ при нещастия в планините. ПСС работи и за предотвратяване на инцидентите в планините. Всеки ден се осигурява актуализирана информация за състоянието на различните планински курорти, като има постоянна връзка с местните и националните медии. На децата и юношите в училище се предоставят основни знания как да се подготвят за срещата с планината.История
Планинската спасителна служба е създадена от членове на Българския алпийски клуб (БАК), Българския туристически съюз (БТС), Юношески туристически съюз (ЮТС) и Софийски ски клуб. През 1938 г. излиза първият „ПРАВИЛНИКЪ НА ПСС“, а през 1943 г. е изработен първият служебен знак на ПСС – зелен кръст с еделвайс – пише в информационния бюлетин ПСС.
След войната са създадени и първите спасителни отряди в провинцията – в Самоков през 1948 г. и в Пловдив през 1949 г. През 1951 г. по решение на БТС, БЧК, БСФС и ПСС Планинската спасителна служба преминава към Българския Червен кръст.
През 1971 г. ПСС кандидатства и е приета за член на Международната организация по планинско спасяване (ИКАР).
В периода 1971-1980 г. в ПСС настъпва осъвременяване и модернизация на спасителното дело. Поставя се началото на обучението на спасителните кучета за търсене на затрупани от лавини (1974 г.), началото на оказване на помощ от въздуха с помощта на хеликоптер (1975 г.).

Дейността
ПСС разполага с 32 спасителни отряда и над 650 доброволци планински спасители. За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 50 души платени планински спасители. Те се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.
В общия състав на ПСС участват и 58 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.
Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за оказване на долекарска медицинска помощ, техника и тактика на планинското спасяване, ски и алпийска техника, топография и ориентиране, обща планинарска подготовка, съобщителна техника, транспортна техника, други специализирани знания.
Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в трудни планински терени, скално спасяване, лавинно дело, въздушно спасяване, обучение на спасителни кучета.
За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи.

Планинска застраховка
Дейността по планинско спасяване е скъпоструваща. Големи са разходите за обучението и последващата квалификация на спасителите, за поддържането на постоянната готовност на отрядите, постовете и съоръженията, за материално-техническата база, за защитната екипировка и съоръжения, за медицинските, техническите и енергийните консумативи.

ПСС не е на бюджетна издръжка, а се подпомага доколкото е възможно от държавата чрез БЧК, поради което средствата са крайно ограничени и недостатъчни.
Планинските спасители дават безвъзмездно своя труд при спасителните акции в планината, но всяко действие, всяка спасителна операция има своите разходи и пострадалия, който предизвиква тези действия, следва да поеме и разходите по тях.
От 2000 г. ПСС при БЧК въведе „Списък на видовете помощ, оказвана от ПСС при БЧК на български граждани и съответната им цена“. С приходите от оказаната помощ се покриват част от направените разходи по спасителните действия.
От началото на декември 2000 г. на българския застрахователeн пазар се предлага планинска здравна застраховка.
Застраховка на стойност около 25 лв. на година, покрива разходи до 1 000 лв.
На сн. Петър Терзийски – шеф на ПСС – Боровец и алпинистът и фотограф Младен Катранджиев
100_5081