13 000лв. за спортната зала в Самоков

С докладна записка Борислав Чилингиров – секретар на баскетболен клуб „Рилски спортист“, е съобщил на администрацията и на съветниците, че има потребност от подобрения в мултифункционалната информационна система на зала „Арена“.  В електронните табла за отчитане на времето за атака трябва да бъде предвидена възможност за отчитане на десети от секундата при оставащи пет секунди. ОбС взе решение за добавяне на нова позиция в капиталовите разходи. За новата придобивка ще бъдат дадени 13 000лв.