125 години от публикуването на първото самостоятелно издание на „Под игото“.

Национална среща „Животът на първия български роман“ организират Община Сопот и Къща-музей „Иван Вазов“ в града. Събитието е на 10 и 11 октомври, а поводът е 125 години от публикуването на първото самостоятелно издание на романа „Под игото“.

Програма на срещата:

13.00 -13.30
Официално откриване
Приветствие от кмета на Община Сопот
Приветствие от Директора на КМ „Иван Вазов“ – Сопот

13.30- 13.45
Патриархалният семеен модел в „Под игото“ – смисъл и трансформации в битието на Вазовата задруга
Катя Зографова, Национален литературен музей

13.45- 14.00
Закон и морал в „Под игото“
проф. дфн Николай Аретов, Институт за литература – БАН

14.00-14.15
Стопанското развитие на Розовата долина по страниците на „Под игото“
д-р Момчил Маринов, ИМ „Искра“ – Казанлък

14.15-14.30
Народът е узрял за една велика борба“: Проекции на романа „Под игото“ в историописните интерпретации на Априлското въстание през XX век
проф. дин Вера Бонева, УниБИТ

14.30-14.45
Ролята на учителите от Карловския край в подготовката на Априлското въстание
Донка Димитрова, СУ „Васил Левски“ – Карлово

14.45-15.00 Дискусия
15.00-15.30 Кафе пауза

15.30-15.45
В окото на Европа
д-р Георги Найденов, МАЖ – Европрес

15.45-16.00
Символни парадигми в романа „Под игото
проф. дфн Николай Димитров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

16.00-16.15
Вазовата романова диалогия: „Под игото“ – „Нова земя“
проф. дфн Светлозар Игов, Институт за литература – БАН

16.15-16.30
„Под игото“ чете „Нова земя“
Емилия Каменова, ЕГ „Пловдив“ – Пловдив

16.30-16.45
„Под игото“ и децата в музея
Надежда Георгиева, КМ „Иван Вазов“ – Сопот

16.45-17.00
„Под игото“ на съвременен български език
Нели Стефанова, Издателство „Византия“

17.00-17.30
Дискусия

11 октомври 2019

9.00-9.15
Повествование, жанрово-стилови особености и основни идеи в „Под игото“
д-р Севим Куртчу, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сеслав, обл. Разград

9.15-9.30
За жанровите характеристики на романа „Под игото“
проф. д-р Димитър Михайлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

9.30-9.45
Николай Василиев (Бойчо Липовски) – „критик на критиката“ на „Под игото“
проф. д-р Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“

9.45-10.00
Илюстрация и интерпретация – Вазов и ключовете към романа „Под игото“
проф. дфн Николай Чернокожев, СУ „Св. Климент Охридски“

10.00-10.30 Кафе пауза

10.30-10.45
Иван Вазов и романът „Под игото“ в електронните библиотечни каталози
ас. д-р Даниела Вичкова – Нушева, Институт за исторически изследвания – БАН

10.45-11.00
Вазовите издания в Столичната библиотека
Ана Анастасова, Столична библиотека

11.00-11.15
Полските преводи на романа „Под игото“ от Иван Вазов
Надежда Станулова-Делкова, СУ „Христо Проданов“ – Карлово

11.15-11.30
„Под игото“ – комикс и илюстрации и комиксов портрет на Иван Вазов
Николай Бебенов, художник и карикатурист

11.30-11.45
Романът „Под игото“ в делничното ни живеене
Христина Томанова-Дамянова, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот

11.45-12.00
Сопотският метох „Въведение Богородично“ и неговото отражение в романа на Иван Вазов „Под игото“
д-р Биляна Карадакова, РИМ – Благоевград

12.00-12.15
Защо трябва да четем „Под игото“?
Пепа Берова, КМ „Иван Вазов“ – Сопот

12.15-12.30
„По стъпките на Вазов и неговите герои“ – любим маршрут в Сопот
Борислава Петрова, КМ „Иван Вазов“ – Сопот

12.30-12.45
Дискусия

13.00
Закриване на Национална среща „Животът на първия български роман“.

Припомняме, че „Под игото“, първият български роман, написан от Партирарха на българската литература Иван Вазов, родом от Сопот, тази година навършва 125 години от първото си пълно издание през 1894 година, което е с илюстрации на Пиотровски, Обербауер, Митов и Мърквичка и с портрет на Вазов. Следващите 3 издания на български (1896 г., 1910 г., 1920 г. – юбилейно) са от Т.Ф.Чипев с илюстрации на известни художници.

„Под игото“ е и първият български роман, преведен на английски език, а по-късно и на още 30 езика.

Романът описва събитията около Априлското въстание от 1876 г., възходът на българското революционно движение, което се проваля в исторически план заради лошата си организация, предателство, ограничени ресурси и все още силната Османска империя.

Съкратена версия на романа става първата българска литературна творба, преведена на английски език. На малцина е известен любопитният факт, че английското издание изпреварва с няколко месеца българското. Преводът е на Уилям Морфил, първият професор по руска литература в Англия, който освен това стартира и курс по български език в Оксфорд. Той е и авторът на първата българска граматика на английски. Романът е публикуван в Лондон през 1894 г. от Heinemann’s International Library във време, в което политическите събития в България са отразявани от британските медии.

В предговора към първото издание английският критик Едмънд Гос описва „Под игото“ така: „…един от най-добрите романи, които Източна Европа е давала на Запада“. Второто издание на „Под игото“ е осъществено през 1912 г., провокирано от избухването на Балканската война и интереса към този регион.

 Къща-музей „Иван Вазов“ – Сопот