1:1 Увеличиха таксите на ТСУ услуги в Самоков

1:1 кой как гласува за решението за вдигане на таксите на ТСУ услуги

 

Вчера на сесията съветниците гласуваха проекторешението на Постоянната комисия по бюджет и финанси и де факто с гласовете на 15 съветници мина промяната на Наредба 12.

Съветникът инж. Петър Георгиев попита администрацията дали е правен анализ на завишението и дали това увеличение ще доведе до повече приходи в общинската хазна. „Подходът е неправилен. Така ли ще докараме приходи в общинската хазна? Много по-малки градчета в България вече се развиват по-добре от Самоков. Много от тях преди време бяха села, сега са по-добре от нас, имат инвеститори. Правен ли е анализ как това увеличение на таксите ще се отрази на инвеститорския интерес в бъдеще? В вече две години на пандемия, това не бива да се прави“  – заяви инж. Петър Георгиев.

В отговор кметът заяви, че тези такси не са вдигани от 10 години. „Вече се увеличи и минималната работна заплата. Досега Общината имаше възможност да продава имоти, но този ресурс е изчерпан. Не можем вече да продаваме парцели. Тези такси не формират огромна печалба, но и с главния архитект Клинчева си говорихме, че се е увеличил обемът на работа в общинска админситрация, има много повече преписки и има нови изисквания по ЗУТ. Таксите на ЧЕЗ и ВиК също са увеличени. Тези такси касаят повечето строителството във вилните зони и селата. А дали се интересувам от инвеститорския процес, всеки има право на мнение“ – отговори кметът Вл. Георгиев.

С 15 гласа за, 3 против и 6 въздържали се предложението за увеличение на таксите за ТСУ в Самоков бе прието. Сред гласувалите за са съветниците от БСП, лейбъристите, въздържаха се и против бяха съветниците от ГЕРБ, с изключение на Надя Янакиева, която не гласува, против вдигането на таксите бяха инж. Петър Георгиев и д-р Димитър Панев. За да бъдем напълно обективни, публикуваме самото гласуване.

 

За

 

 1. Ангел Немов – ОБТ лейбъристи
 2. Асен Славчев – Евророма
 3. Георги Шуманов – Български социалдемократи
 4. Дончо Зашев – БСП
 5. Спас Кордев – Воля
 6. Ели Георгиева – БСП
 7. Чавдар Йорданов – ОБТ лейбъристи
 8. Александър Методиев – ДПС
 9. Радослав Христов – БСП
 10. Ивалина Трендафилова – БСП
 11. Михаил Михайлов – БСП
 12. Йордан Сугарев – ДПС
 13. Любомир Лобутов – лейбъристи
 14. Мартин Мартинов – Евророма
 15. Мая Христева – лейбъристи

 

Въздържал се:

 1. Васил Благоев -ГЕРБ
 2. Цв. Джелепова – Воля
 3. Димитър Панев – Български социалдемократи
 4. Христо Кочов – ГЕРБ
 5. Миролюба Ташова – ГЕРБ
 6. Петър Георгиев – Български социалдемократи

 

 

Против:

 1. Ваньо Тодоров – ГЕРБ
 2. Александър Кроснев – ГЕРБ
 3. Евгения Коцова- ГЕРБ

 

Негласувал:

Надка Янакиева – ГЕРБ и отсъстващите съветници

 

Решението е следното:

 1. § 5. Изменение на чл. 51, т. 2.1:

Било:

2.1. За издаване на виза по чл. 140 от ЗУТ за недвижим имот с указан начин на застрояване (14 дни) – 20 лв.

 • бърза услуга (7 дни) – 40 лв.
 • експресна услуга (3 дни) – 80 лв.

Става:

2.1. За издаване на виза по чл. 140 от ЗУТ за недвижим имот с указан начин на застрояване (14 дни) – 30 лв.

 • бърза услуга (7 дни) – 60 лв.
 • експресна услуга (3 дни) – 90 лв.

 

 • 6. Изменение на чл. 51, т. 2.2:

Било:

2.2. За издаване на заповед за изработване на ПУП и Решение на Общински съвет гр. Самоков по чл. 124а,133,135и 150 от ЗУТ ( 14 дни) – 20 лв.

Става:

2.2. За издаване на заповед за изработване на ПУП и Решение на Общински съвет гр. Самоков по чл. 124а,133,135и 150 от ЗУТ ( 14 дни) – 30 лв.

 

 • 7. Изменение на чл. 51, т. 4:

Било:

 1. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 10,00 лв.

– бърза услуга (15 дни) – 20,00 лв.

– експресна услуга (5 дни) – 30,00лв

Става:

 1. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20,00 лв.

– бърза услуга (15 дни) – 30,00 лв.

– експресна услуга (5 дни) – 40,00 лв.

 

 • 8. Изменение на чл. 51, т. 5:

Било:

 1. За преснимане и заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документи към тях:
 • формат А4 (7 дни) – 1,00 лв.
 • бърза услуга (4 дни) –1,50 лв.
 • експресна услуга (2 дни) – 3,00 лв.
 • формат А3 (7 дни) – 2,00 лв.
 • бърза услуга (4 дни) – 3,00 лв.
 • експресна услуга (2 дни) – 6,00 лв.

 

Става:

 1. За преснимане и заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документи към тях:
 • формат А4 (7 дни) – 2,00 лв.
 • бърза услуга (4 дни) –3,00 лв.
 • експресна услуга (2 дни) – 6,00 лв.
 • формат А3 (7 дни) – 4,00 лв.
 • бърза услуга (4 дни) – 6,00 лв.
 • експресна услуга (2 дни) – 12,00 лв.

 

 • 9. Изменение на чл. 51, т. 7.1:

Било:

7.1. За обекти на основното застрояване, с жилищни и вилни нужди и търговски обекти-допълващо застрояване по 0,50 лв./кв.м.от РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.

Става:

7.1. За обекти на основното застрояване, с жилищни и вилни нужди и търговски обекти-допълващо застрояване по 1,00 лв./кв.м. от РЗП, но не по-малко от 100,00 лв.

 

 • 10. Изменение на чл. 51, т. 7.2:

Било:

7.2 За обекти промишлени и производствени сгради по 1 лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 50,00 лв.

Става:

7.2 За обекти промишлени и производствени сгради по 2,00 лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 100,00 лв.

 

 • 11. Изменение на чл. 51, т. 7.3:

Било:

7.3 За обекти складови и селскостопански сгради по 0,50 лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 50,00 лв.

Става:

7.3 За обекти складови и селскостопански сгради по 1,00 лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 100,00 лв.

 

 • 12. Изменение на чл. 51, т. 7.4:

Било:

7.4 За обекти на основното застрояване с търговски и обществени функции РЗП по 7,00 лв./кв.м.

Става:

7.4 За обекти на основното застрояване с търговски и обществени функции, къщи за гости и къщи със стаи за настаняване по 7,00 лв./кв.м. на РЗП

 

 • 13. Изменение на чл. 51, т. 7.5:

Било:

7.5 За обекти на допълващото застрояване по 0,25 лв./кв.м., но не по-малко от 25,00 лв.

Става:

7.5 За обекти на допълващото застрояване по 0,50 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.

 

 • 14. Изменение на чл. 51, т. 7.8:

Било:

7.8 За ремонт и преустройство на сгради 50% от стойността за одобряване на проекта за ново строителство според видовете сгради, но не по-малко от 50,00 лв.

Става:

7.8 За ремонт и преустройство на сгради 50% от стойността за одобряване на проекта за ново строителство според видовете сгради, но не по-малко от 100,00 лв.

 

 • 15. Изменение на чл. 51, т. 7.9:

Било:

7.9. За изграждане на техническата инфраструктура и обекти към нея по 1,00лв./л.м., но не по-малко от 100,00 лв.

Става:

7.9. За изграждане на техническата инфраструктура:

– Водопровод и канализация, газоснабдяване, електроснабдяване – по 1,00 лв./л.м., но не по-малко от 200,00 лв.;

– За всички останали елементи на техническата инфраструктура – по 0,50 лв./л.м., но не по-малко от 100,00 лв.;

 

 • 16. Изменение на чл. 51, т. 7.12:

Било:

7.12 За одобряване на технически проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 30% от установената такса.

Става:

7.12 За одобряване на технически проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 50% от установената такса, но не по-малко от 100,00 лв.;

 

 • 17. Изменение на чл. 51, т. 7.13:

Било:

7.13 За одобряване на технически проект към издадено РС по идеен проект – 10 %.

Става:

7.13 За одобряване на технически проект към издадено РС по идеен проект – 10 %, но не по-малко от 100,00 лв.;

 

 • 18. Отменя се чл. 51, т. 7.16

Било:

7.16. За съгласуване на проект за заснемане за узаконяване по §127 от ЗУТ таксата се определя в троен размер на таксата по т. 7.

 

 • 19. Изменение на чл. 51, т. 8.1:

Било:

8.1 По т. 7 таксата е в размер на 10 % от таксата за одобрение на проекта, но не по-малко от 5,00 лв.

Става:

8.1 По т. 7 таксата е в размер на 20 % от таксата за одобрение на проекта, но не по-малко от 20,00 лв.

 

 • 20. Изменение на чл. 51, т. 8.2:

Било:

8.2 По чл. 147, ал.1 от ЗУТ /обекти за които не се изискват одобрени инвестиционни проекти/ – 30,00 лв.

Става:

8.2 По чл. 147, ал. 1 от ЗУТ /обекти, за които не се изискват одобрени инвестиционни проекти/:

– огради – 50,00 лв.;

– всички останали – 100 лв.

 

 • 21. Изменение на чл. 51, т. 8.3:

Било:

8.3 Издаване на заповеди по чл.154, ал. 5 от ЗУТ на Главния архитект на Община Самоков – такса в размер на 10 % от одобрения проект-преработка, но не по малко от 5,00 лв.

Става:

8.3 Издаване на заповеди по чл.154, ал. 5 от ЗУТ на Главния архитект на Община Самоков – такса в размер на 20 % от одобрения проект-преработка, но не по малко от 20,00 лв.

 

23. Изменение на чл. 51, т. 11.1:

Било:

11.1 До два урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 30,00 лв.

Става:

11.1 До два урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 50,00 лв.

 

 • 24. Изменение на чл. 51, т. 11.2:

Било:

11.2 От два до пет урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 60,00 лв.

Става:

11.2 От два до пет урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 100,00 лв.

 

 • 25. Изменение на чл. 51, т. 11.3:

Било:

11.3 Над пет урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 100,00 лв.

Става:

11.3 Над пет урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 150,00 лв.

 

 • 26. Изменение на чл. 51, т. 11.4:

Било:

11.4 За поземлен имот /ПИ/ извън регулация – 50,00 лв.

Става:

11.4 За поземлен имот /ПИ/ извън регулация – 70,00 лв.

 

 • 27. Изменение на чл. 51, т. 11.5:

Било:

11.5 За два и повече поземлени имота /ПИ/ извън регулация – 100,00 лв.

Става:

11.5 За два и повече поземлени имота /ПИ/ извън регулация – 120,00 лв.

 

 • 28. Изменение на чл. 51, т. 12.1:

Било:

12.1 Жилищни и вилни сгради до 60 кв.м. РЗП – 60,00 лв.

Става:

12.1 За жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „е“ от ЗУТ (недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“) до 60 кв.м. РЗП – 100,00 лв.

 

 • 29. Изменение на чл. 51, т. 12.2:

Било:

12.2 Жилищни и вилни сгради над 60 кв.м. РЗП – 120,00лв.

Става:

12.2 За жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „е“  от ЗУТ (недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“) над 60 кв.м. РЗП – 200,00 лв.

 

 • 30. Отменя се чл. 51, т. 12.3

Било:

12.3 Търговски и производствени сгради до 50 кв.м. РЗП – 100,00 лв.

 

 • 31. Отменя се чл. 51, т. 12.4

Било:

12.4 Търговски, обществени и производствени сгради над 50 кв.м. РЗП – 300,00 лв.

 

 • 32. Отменя се чл. 51, т. 12.5

Било:

12.5 Гаражи – 20,00 лв.

 

 • 33. Изменение на чл. 51, т. 12.6:

Било:

12.6 Обекти и елементи на техническата инфраструктура от III, IV и V категория по ЗУТ;

– Обекти – 60 лв.

– Линейни обекти – 120 лв.

Става:

12.6 Обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „д“ от ЗУТ – физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване:

– Обекти – 60 лв.

– Линейни обекти – 120 лв.

 

 • 34. Изменение на чл. 51, т. 15.1 в/:

Било:

в/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ до 500 кв.м. – 250,00 лв.

Става:

в/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ до 500 кв.м. – 300,00 лв.

 

 • 35. Изменение на чл. 51, т. 15.1 г/:

Било:

г/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ над 500 кв.м. – 1 000 лв.

 Става:

г/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ над 500 кв.м. – 1 200 лв.

 • 36. Изменение на чл. 51, т. 15.1 ж/:

Било:

ж/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване -административни услуги, търговия, общ. хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и др. – 1 000 лв.

Става:

ж/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване -административни услуги, търговия, общ. хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и др. – 1 200 лв.

 

 • 37. Изменение на чл. 51, т. 15.1 и/:

Било:

и/ Разрешение за ползване на производствени сгради с капацитет над 50 работни места и съоръжения и складове към тях:

– до 100 работни места – 1 000 лв.

– над 100 работни места – 1 500 лв.

Става:

и/ Разрешение за ползване на производствени, складови и стопански сгради с капацитет над 50 работни места и съоръжения и складове към тях:

– до 100 работни места – 1 200 лв.

– над 100 работни места – 1 700 лв.

 

 • 38. Изменение на чл. 51, т. 15.1 м/:

Било:

м/ Разрешение за ползване на апартаментен тип сгради (хотели) със средно етажно застрояване с площ:

– до 500 кв.м. – 1 000 лв.

– от 500 кв.м. до 1000 кв.м. – 1500 лв.

– над 1000 кв.м. – 2500 лв.

Става:

м/ Разрешение за ползване на апартаментен тип сгради (хотели) със средно етажно застрояване с площ:

– до 500 кв.м. – 1 200 лв.

– от 500 кв.м. до 1000 кв.м. – 1 700 лв.

– над 1000 кв.м. – 2 800 лв.

 

 • 39. Изменение на чл. 51, т. 15.2 а/:

Било:

а/ Разрешение за ползване на строежи от пета категория – сгради за обществено обслужване с ниско застрояване РЗП до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители – 500,00 лв.

 

Става:

а/ Разрешение за ползване на строежи от пета категория – сгради за обществено обслужване с ниско застрояване РЗП до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители – 600,00 лв.

 

 • 40. Изменение на чл. 51, т. 15.2 б/:

Било:

б/ Разрешение за ползване на жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 150,00 лв.

Става:

б/ Разрешение за ползване на жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 180,00 лв.

 

 • 41. Изменение на чл. 51, т. 15.2 в/:

Било:

в/ Разрешение за ползване на смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 300,00 лв.

Става:

в/ Разрешение за ползване на смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 350,00 лв.

 

 • 42. Изменение на чл. 51, т. 15.2 г/:

Било:

г/ Разрешение за ползване на вилни сгради :

– до 150 кв.м. – 200,00 лв.;

– над 150 кв.м. – 400,00 лв.

Става:

г/ Разрешение за ползване на вилни сгради :

– до 150 кв.м. – 220,00 лв.;

– над 150 кв.м. – 440,00 лв.

 

 • 43. Изменение на чл. 51, т. 15.2 е/:

Било:

е/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване – административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и други

– до 100 кв.м – 250,00 лв.;

– над 100 кв.м – 500,00 лв.

Става:

е/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване – административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и други

– до 100 кв.м – 300,00 лв.;

– над 100 кв.м – 700,00 лв.

 

 • 44. Изменение на чл. 51, т. 15.2 ж/:

Било:

ж/ Разрешение за ползване, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 5 паркоместа – 150,00 лв., от 5 паркоместа до 50 – 350 лв.

Става:

ж/ Разрешение за ползване, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 5 паркоместа – 170,00 лв., от 5 паркоместа до 50 – 370,00 лв.

 

 • 45. Изменение на чл. 51, т. 15.2 з/:

Било:

з/ Разрешение за ползване на производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 300,00 лв.

Става:

з/ Разрешение за ползване на производствени, стопански и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 350,00 лв.

 

 • 46. Изменение на чл. 51, т. 15.2 и/:

Било:

и/ Разрешение за ползване на реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна на предназначението на строежи по чл.10, ал.1 до ал.3 включително от Наредба № 1 за номенклатура на видовете строежи – 150,00 лв.

Става:

и/ Разрешение за ползване на реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна на предназначението на строежи по чл. 10, ал. 1 до ал. 3 включително от Наредба № 1 за номенклатура на видовете строежи – 170,00 лв.

 

 • 47. Изменение на чл. 51, т. 18.2:

Било:

18.2. За национален и местен курорт и землището му (гр. Самоков – извън границите на ЗРП, с.Бели Искър, с.Мала Църква, к.к.Белчин бани, с.Говедарци, с.Маджаре, и всички вилни зони) – 1,5 пъти.

Става:

18.2 За гр. Самоков – извън границите на ЗРП, к. к. Белчин бани и всички вилни зони – 1,5 пъти; за национален и местен курорт и землището му – с. Бели Искър, с. Мала Църква, с.Говедарци и с. Маджаре – 1,2 пъти.

 

 • 48. Изменение на чл. 51, т. 20:

Било:

 1. За издаване на служебна скица и заповед за индивидуализиране и придобиване на собственост на УПИ по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, съгласно одобрен план и изготвяне на оценка и решение на комисията по чл.210 от ЗУТ на старите имоти и новите УПИ, се събира такса в размер на 50,00 лв.

Става:

 1. За издаване на служебна скица и заповед за индивидуализиране и придобиване на собственост на УПИ по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, съгласно одобрен план и изготвяне на оценка и решение на комисията по чл.210 от ЗУТ на старите имоти и новите УПИ, се събира такса в размер на 100,00 лв.

 

III.       § 49. Изменение на чл. 62

Било:

Чл. 62 За разпространяването на информация със средствата на външната реклама – надписи, информационно указателни табели, светлинни пана, обемни фигури, транспаранти и др. на територията на Община Самоков се заплащат следните такси:

/1/ За к.к. Боровец, Мальовица, с. Говедарци и с. Бели Искър:

 1. Рекламни съоръжения с рекламна площ до 8 кв.м. – 14,40 лв. на кв.м. на месец.
 2. Рекламни съоръжения с рекламна площ от 8 до 15 кв.м. – 12,00 лв. на кв.м. на месец.
 3. Рекламни съоръжения с рекламна площ над 15 кв.м. – 9,60 лв. на кв.м. на месец.

/2/ За гр. Самоков и останалите селища:

 1. Рекламни съоръжения с рекламна площ до 8 кв.м. – 12,00 лв. на кв.м. на месец.
 2. Рекламни съоръжения с рекламна площ от 8 до 15 кв.м. – 9,60 лв. на кв.м. на месец.
 3. Рекламни съоръжения с рекламна площ над 15 кв.м. – 7,20 лв. на кв.м. на месец.

Става:

Чл. 62 За разпространяването на информация със средствата на външната реклама – надписи, информационно указателни табели, светлинни пана, обемни фигури, транспаранти и др. на територията на Община Самоков се заплащат следните

/1/ За к.к. Боровец, Мальовица, с. Говедарци и с. Бели Искър:

 1. Рекламни съоръжения с рекламна площ до 8 кв.м. – 21,60 лв на кв.м. на месец.
 2. Рекламни съоръжения с рекламна площ от 8 до 15 кв.м. – 18,00 лв на кв.м. на месец.
 3. Рекламни съоръжения с рекламна площ над 15,00 кв.м. – 14,40 лв на кв.м. на месец.

/2/ За гр. Самоков и останалите селища:

 1. Рекламни съоръжения с рекламна площ до 8 кв.м. – 18,00 лв на кв.м. на месец.
 2. Рекламни съоръжения с рекламна площ от 8 до 15 кв.м. – 14,40 лв на кв.м. на месец.
 3. Рекламни съоръжения с рекламна площ над 15,00 кв.м. – 10,80 лв на кв.м. на месец.

 

 • 50. Изменение на чл. 63

Било:

Чл.63 За ползване на рекламно съоръжение, изградено от Община Самоков се заплаща такса в размер на 120 лв. на месец.

 

Става:

Чл. 63 За ползване на рекламно съоръжение, изградено от Община Самоков се заплаща такса в размер на 180 лв на месец.

 

 1. § 51 В т. 23 от списъка за допълнителните видове услуги и цени за тях се добавят:

– За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.

– За включване в  списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз, за всяко конкретно превозно средство се събира такса – 10 лв.

 

 1. V. Общински съвет – Самоков изменя точка 25 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета на Наредба № 12, както следва:

 

 • 52. Било:

т. 25. (изм. Решение № 1988/25.06.2015г.) Входни билети в постоянна експозиция на Исторически музей-Самоков и Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”:

25.1 Ученици от Община Самоков по образователни програми –  безплатно

25.2 Ученици, студенти и пенсионери – 1,00лв.

25.3. Възрастни – 2,00лв.

25.4 Хора с увреждания и деца до 6 години безплатно

25.5 Обзорна беседа на български език – 5.00 лв.

25.6 Обзорна беседа на чужд език – 10.00 лв.

25.7 Семеен билет /родители с деца/ – 4.00 лв.

 

Става:

т. 25. Входни такси, беседи и услуги в следните обекти:

Исторически музей;

Байракли джамия;

Художествена галерия „проф. Васил Захариев”;

Есова къща-Графична база;

Доспевска къща – самоковски градски бит и музей на фотографията:

25.1 За възрастни – 6.00 лв. Включва 5 музейни обекта и аудиогид.

25.2 За ученици и пенсионери – 4.00 лв. Включва 5 музейни обекта и аудиогид.

 • За деца до 6 години и хора с увреждания – безплатно. По желание за аудиогид заплащат 3.00 лв.
 • Обзорна беседа на български език – 10.00 лв.
 • Обзорна беседа на чужд език – 20.00 лв.
 • Устна консултация – 20.00 лв.
 • Писмена консултация /до 1 машинописна страница/- 5.00 лв.
 • Изработка на исторически справки и експертизи – за един обект – 25.00 лв.
 • Изработка на исторически справки и експертизи – за група обекти – 125.00 лв.
 • Такси за изработка на дигитални копия на архивни снимки от фонда на Исторически музей – Самоков:

25.10.1 Копие за 1 брой архивна снимка 10.00 лв.

25.10.2 От 2 до 10 броя копия – 8.00 лв. за брой.

25.10.3 Над 10 броя копия – 5.00 лв. за брой.

25.11  Безплатен ден за посещения в Градски исторически музей -Самоков – всеки първи вторник в месеца.

 

 • 53. Било:

т. 26. (нова Решение № 1818/31.01.2019г.)

Входни билети в обект Байракли джамия:, комбинирани билети и  други услуги:

26.1 Ученици студенти и пенсионери – 0.50 лв., възрастни – 1.00 лв.

26.2 Хора с увреждания и деца до 6 години – безплатно

26.3 Ученици от Община Самоков по образователни програми предложени от музея – безплатно

26.4 Обзорна беседа на български език – 3.00 лв.

26.5 Обзорна беседа на чужд език – 5.00 лв.

26.6 Семеен билет /родители с деца/ – 2.00 лв.

26.7 Комбиниран билет за трите обекта: Исторически музей –Самоков, художествена галерия „Проф. Васил Захариев” и обект Байракли джамия:

26.8 Възрастни – 4.00 лв.; Ученици и пенсионери – 2.00 лв.;Обзорна беседа на български език – 10.00 лв.; Обзорна беседа на чужд език – 20.00 лв.; Семеен билет (родители с деца) – 5.00 лв.

26.9 Устна консултация – 10.00 лв.; Писмена консултация – 4.00 лв.на страница.

26.10 Изработка на исторически справки и експертизи:за един обект – 20.00 лв.;  за група обекти – 100.00 лв.

26.11 Такса за изработка на дигитални копия на архивни снимки от фонда на музея:

 

-копие за 1 брой архивна снимка 10.00 лв.; -от 2 до 10 броя копия – 8.00 лв. за брой; – над 10 броя копия – 5.00 лв. за брой.

26.12 Безплатен ден в Градски исторически музей -Самоков – всеки

първи понеделник в месеца.

 

Става:

т. 26. Такси за ползване на Графична база (Есова къща), както следва:

26.1 Цени за отпечатване на творби, включващо: обработка и почистване на матрицата, нанасяне на мастило и минаване през пресата (условно това се нарича „удар”, като за всеки различен цвят се рисува отделен камък и процесът е същия), а именно:

26.1.1 Литография:

Формат 50/70 за един цвят (удар) – 5,00 лв.

Формат 50/35 – 3,50 лв. на удар

По-малки формати – от 2,50 до 2,80 лв. на удар.

Същото се отнася за всеки различен цвят, до 4 цвята.

26.1.2 Дърворезба:

Формат 50/70 – 4,00 лв.

Формат 50/35 – 3,00 лв.

По-малки формати – от 2,50 до 2,80 лв.

26.1.3 Дълбок печат – суха игла и офорт:

Формат 50/70 – 12.00 лв. на удар.

Формат 35/50 – 7,50 лв. на удар

По-малки формати – 5,50 лв. на удар.

В тази техника също се предвижда до 4 цвята.

26.2 Цени за пребиваване (нощувка):

26.2.1 Нощувка в Есовата къща – 25.00 лв. на нощ.

 

 • 54. Било:

т.43 (нова с Решение № 824/06.06.13г., изм. Решение № 759/23.02.2017г., изм. с Решение № 1482/21.06.2018г.)

Цени за услуги в МК Цари Мали град:

1.Вход за комплекса:

-Възрастни – 4.00 лв.

-Ученици, пенсионери и студенти -2.00 лв.

-Деца под 7 год. и хора с увреждания -безплатно

-Обходен комбиниран билет за крепостта и етногр. музей – 6.00 лв.

-Обходен комбиниран билет за учащи и пенсионери – 3.00 лв.

2.Екскурзоводски услуги:

-Беседа български език -10.00 лв.

-Беседа чужд език -15.00 лв.

-Аудиогид – 4.00 лв. с депозит 10.00 лв. при връщане на устройството

3.Билет за фуникуляр:

-Възрастни – 4.00 лв.

-Ученици, пенсионери и студенти -2.00 лв.

-Деца до 7год. и хора с увреждания – безплатно

-Семеен билет (2-ма възрастни и 1 дете) -7.00 лв.

-Семеен билет (2-ма възрастни и 2 деца) – 8.00 лв.

4.Допълнителни условия и услуги:

-Понеделник и вторник -почивни дни

-Безплатен ден -един ден седмично със заповед на Директора

 1. Цените на сувенири и други артикули за продажба в музейния

комплекс се определят в зависимост от продуктовата себестойност и

пазарната цена, като се одобряват от кмета или упълномощено от него

лице. Цени за услуги в Етнографски музей, с. Белчин

1.Вход за музея:

-Възрастни -2.00 лв.

-Ученици, пенсионери и студенти -1.00 лв.

-Деца под 7 год. и хора с увреждания -безплатно

-Обходен комбиниран билет за крепостта и етногр. музей – 6.00 лв.

-Обходен комбиниран билет за учащи и пенсионери –З.00 лв.

2.Екскурзоводски услуги:

-Беседа български език -3.00 лв.

-Беседа чужд език – 5.00 лв.

-Аудиогид – 4.00 лв. с депозит 10.00 лв. при връщане на устройството

3.Допълнителни условия и услуги:

-Понеделник и вторник -почивни дни-Безплатен ден -един ден седмично със заповед на Директора

6.Цените на сувенири и други артикули за продажба в музейния

комплекс се определят в зависимост от продуктовата себестойност и

пазарната цена, като се одобряват от кмета или упълномощено от него

лице.

 1. (изм. и доп. Решение № 215/21.04.2016г.) Продажба на книги и сувенири:

Книга „Самоков и околността му” 20,00 лв.

Книга „Кметовете на Самоков“ 5,00 лв.

Книга „Община Самоков“ 4,00 лв.

Албум „Поздрав от Самоков“ 12,00 лв.

Албум „Пътеводител за Самоков“ 2,50 лв.

Албум „Крискарец” 3,50 лв.

Албум „Г. Белстойнев” 3,50 лв.

Албум „3. Зограф” 3,50 лв.

Албум „Д. Зограф” 3,50 лв.

Албум „Н. Образописов” 3,50 лв.

Албум „Ал. Миленков“ 3,50 лв.

Албум „Първите български фотографи” 3,00 лв.

Албум за лепенки 2,00 лв.

Майстори на XX век 5,00 лв.