Ще ремонтират речните корита

Община Самоков откри процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на „Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на територията на община Самоков“ по три обособени позиции – съобщиха от общинска администрация.

Ремонтно-възстановителните дейности ще се извършат със средства, отпуснати от държавния бюджет по линия на бедствия и аварии.

Община Самоков, след наводнението от юли 2017 представи пред междуведомствената комисия искане за възстановяване на 42 пострадали обекта. Списъкът с одобрените е разделен в няколко позиции. По първата позиция са определени обекти в Самоков и се включват възстановяване на мостовете на река Боклуджа, отстраняване на пораженията по стената на коритото, дървените мостчета в парк Лаго, коритото на река Бистрица, подпорната стена в парк Ридо и корекция на Гръчко дере.

Втората позиция включва аварийно възстановителни дейности в селата Шипочане и Широки дол и възстановяване на пътни настилки в Боровец. В двете села ще бъдат извършени възстановителни дейности по поречието на селските реки и ремонт на мостове, пострадали от наводнението, ремонт на улични настилки.

Третата позиция обхваща обекти в селата Бели Искър, Горни Окол, Мала Църква и Продановци. Основно в тези села са заложени дейности по изграждане на отводнителни системи, както и възстановяване на улични и тротоарни настилки.

Документи за участване в процедурата ще се приемат до 13 септември.

Комисията за избор на изпълнител ще заседава на 14 септември.