Ще има търгове за имоти в Продановци и Ковачевци

На септемврийската сесия съветниците взеха решение да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба общински имот с площ 1414 кв.м. в Продановци,  при начална тръжна цена 3410 лв.  без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност. Предстои да се обявят процедурите и по друго решение на съветниците за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински  имоти с площ от 397 кв.м. в кв.43 в село Ковачевци при начална тръжна цена в размер на 5 161 лв.- 13 лв./кв.м. без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, както и за имот с площ от 236 кв.м. в кв.43 също в село Ковачевци при начална тръжна цена в размер на 3 068 лв.- 13 лв./кв.м. без ДДС.