Ще има ли яснота по кадастъра на Гуцал? Дворове ги няма, а стопанският двор от 90 дка е писан ливада?

В Гуцал се готвят за протест и затваряне на пътя, ако не се даде отговор на въпросите и жалбите им

Жители на село Гуцал подадоха сигнал до сайта „Самоков иноф“ с тревога, че проектът за кадастрална карта на селото обърква имотите им. Липсват прилежащи площи, а едно от най-фрапиращите недоразумения е за стопанския двор, който е писан…ливада.

Освен това, преди седмица в Гуцал дошли неизвестни персони, прескачали огради и влизали в дворовете. Местните предположили, че са от фирмата, която заснема кадастъра по жалбите им. Жалбите за новооформените имоти са пратени до институции и до национални медии. „Защо идват, без да се легитимират? Питахме кмета Ангел Христов при него ли са идвали, той каза, че не е идвал при него никой от фирмата“ – споделят с тревога местните.

Потърсихме официлна информация от фирмата – „ГБС – имоти“, която по договор изпълнява заснемането и подготовката на проекта за кадастрална карта. Категорично от фирмата отрекоха да са се държали арогантно с някого или да са влизали в заключени дворове.

„Възраженията, които са постъпили на всички собственици, които са изразили несъгласие и са предявили претенции по отношение изработената към настоящия момент кадастрална карта, са разгледани от комисия. На тази комисия са присъствали достатъчно представители, сред които на Община Самоков, Общинска служба „Земеделие и гори“, от Службата по кадастър. Всяко възражение е погледнато от страна на законосъобразност и по документи, предоставени от страна на всички собственици. Вследствие на което, към фирмата изпълнител са изпратени становища. Има възражения, които са приети, други не са приети. За всяко едно от тези възражения ни е възложено какво трябва да направим- дали допълнително геодезическо заснемане, да се отрази документ и т.н. Ние работим по действаща нормативна уредба“.

„В стопанския двор има частни имоти – те са платени от собствениците им. Какво става със стопанския двор в новата карта и защо е ливада, защо е отразен като неурбанизирана територия?“ – питат в Гуцал.

„Стопанският двор към настоящия момент представлява част от действащата кадастрална карта на село Гуцал, там всеки собственик е с действаща кадастрална катра. Всеки един собственик е бил длъжен да отрази своя проект. Това е ангажимент на собственика. Това нещо сега не може да стане безплатно. Стопанският двор отиде в самата кадастрална карта, като миграция на картатата на възстановената собственост с всички завършени по него производства, промени и т.н. Стопанският двор си беше действаща кадастрална карта. Трябва да си нанесат собствеността, но трябва да се възложи на геодезическа фирма. Може би някой си мисли, че това трябва да го направи фирмата ни, но това не може да стане. Когато започна да се прави кадастралната карта, бяхме в село Гуцал и имахме разяснителна кампания за процедурата“ – споделиха от фирма „ГБС – имоти“.

„Ако този стопански двор влизаше в обхвата на разработката, ние нямаше как да не го отразим. Всяко едно място, където е трябвало да минем, е отразено“ – казаха още от фирмата.

Потърсихме за мнение и кмета на село Гуцал Ангел Христов.

„В действителност хората от селото идваха в кметството и изразиха възмущението си, че никой не ги е уведомил кога ще бъдат извършени проверките на техните възражения. Много от собствениците на къщи и имоти работят и ако не знаят за точен ден, няма как през работно време да си бъдат вкъщи и да чакат посещение“ – коментират от кметството в село Гуцал.

„Повечето от хората са в безизходица и не знаят какво да правят и към кого да се обърнат за съдействие и разяснение на целия този казус. Най-странното в цялата ситуация е, че в договора между Агенция по кадастър и фирмата изпълнител и приложената техническа спецификация точно и ясно е записано, че към урбанизираната територия се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище. Явно част от къщите, които не са отразени, не са в землището на село Гуцал, както и целият стопански двор. Ако това е така, сигурно ще трябва да създаваме ново село, въпреки, че в държавата много села вече административно ги няма на картата“ – споделя с болка кметът на село Гуцал Ангел Христов.

„Дано се намери решение на този проблем, който вече стана ежедневие на хората в село Гуцал, които всеки ден идват и питат какво да правят и как да излязат от тази безизходица“ – споделя очакванията си кметският наместник на Гуцал.

До дни новата кадастрална карта на Гуцал ще е готова – увериха от фирма „ГБС –имоти“.

Дано се даде отговор на многобройните въпроси. Част от въпросите са следните: защо стопанският двор е отбелязан като неурбанизирана територия, след като там има собственици, които са си платили имотите? Става въпрос за над 15 души. Защо площ от 90 дка е отбелязана като частна държавна собственост? Кой е подал информацията, за да се случи това? Каква информация е подадена от Общината към фирмата, която прави проекта за кадастър? Има ли одобрен парцаларен, регулационен и кадастрален план за стопанския двор?

„Очакванията са за ясен отговор на поставените от гуцалци въпроси. А ако това не се случи, те ще предприемат действия за блокиране на пътя Самоков-Долна баня през село Гуцал. Ще бъдат пратени уведомителни писма за проблемите с кадастъра и до ДНСК.

Десислава Стоянова