Ще има ли ремонти по „Красива България“

За външно финансиране по Програма „Красива България“ ще се представят проекти. Те са за текущ ремонт на сграда на бившия Родилен дом и за текущ ремонт на Младежкия дом в Самоков.

При одобрение на проектите Общината трябва да осигури 60 % от финансовите средства за тяхното реализиране –  75 022 лв. за ремонта на някогашния Родилен дом и 123 497 лв. ремонт на Младежкия дом.