Ще въведе ли ред кметът за чалгата на max из града?

 

Градоначалникът предлага да се промени Наредбата за обществения ред. В много от градовете в България тези забрани са въведени отдавна. Но има и доста солидни глоби за нарушаването им. Например в Сливен, ако някой реши да се жени твърде шумно и с чалга, се праща в ареста. За подобни действия от страна на органите на реда съобщиха неотдавна националните медии. Дали предложенията на кмета ще срещнат одобрение от съветниците, предстои да се разбере в четвъртък на сесията. При всички случаи самоковци биха били доволни, ако не се облъчват с чалга на високи обороти и в делник, и в празник.

Досега е забранено нарушаването по какъвто и да е начин на нощната тишина и почивка на гражданите от 22.00 да 6.00 часа през зимното часово време и от 23.00 до 6.00 часа през лятното часово време. През посоченото време се забранява викането, пеенето, шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места. Предложената промяна касае часовете – забранява се нарушаването по какъвто и да е начин на нощната тишина и почивка на гражданите от 23:00 да 6:00 часа през зимното часово време и от 24:00 до 6:00 часа през лятното часово време. За битови потребности и ремонти се предлага часово врече от 8.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на обитателите и в почивните дни . Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от техническа служба при общинска администрация по законоустановения ред. Когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини сега може да става само от 09.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 21.00 ч. Кметът предлага освен тези забрани в жилищни сгради и в близост до тях се да не се разрешава извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 08.00 в делнични дни и между 14.00 часа до 16.00 часа и от 21.00 часа до 09.00 в почивни дни.

Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси да се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от техническа служба при общинска администрация по законоустановения ред. В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини може да става само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00ч. в делнични дни и от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до 21.00 часа в почивни дни.

Ново е и предложението за забрана на територията на община Самоков на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство, както и извършването на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места. Вероятно самоковци ще адмирират забраната за провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места – общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. За подобни трябва да има разрешение от кмета.

След 20.00 ч. родителите, настойниците, попечителите  и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да  придружават децата на обществени места, ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст. В случай, че родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител. Качеството на придружител се удостоверява, съгласно Наредба на Министерския съвет, издадена въз основа на Закона за закрила на детето.

На територията на общината ще се забрани паркирането или поставянето на фургони, каравани, кемпери и други мобилни средства за подслон и/или за търговска дейност на общински терени без разрешение на кмета.