Щат за служител в Графичната база

Съветниците разрешиха със свое решение да се промени числеността на персонала в дейност 739 „Музей, худ.Галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер” – дофинансиране Градски исторически музей. Общински съвет взе решение да се дофинансира Градски исторически музей – 1 щатна бройка в Графична база – гр.Самоков.