Шишманово кале със статут на археологически обект от национално значение 

Междуведомствената комисия за оглед и определяне статута на археологически обект Шишманово кале излезе със становище да му бъде предоставен статут на недвижима културна ценност от национално значение – съобщиха от Общината за читателите на „Самоков инфо“kale2mag-06g.
Готов е протоколът на междуведомствената комисия, назначена със Заповед на министъра на културата за изготвяне на предложение за определяне статут и режими, включващи териториален обхват и предписания за опазване на археологически обект Шишманово кале.

Предложенията на междуведомствената комисия бяха докладвани и приети на заседание на Експертния съвет по недвижимо културно наследство. В комисията имаше представители на Министерство на културата, на Националния институт за недвижимо културно наследство и др. Комисията излезе със становище, че обект Шишманово кале представлява значим археологически паметник, съчетаващ останки от различни периоди и притежава статут на археологическа недвижима културна ценност, с предварителна категория „национално значение”.

Обектът е включен в базата данни на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”. „Късноантична крепост Шишманово кале” притежава висока научна и културно-историческа стойност и голям потенциал за превръщането й в обект на културен, еко и екстремен туризъм” – се казва в протокола.
Припомняме, че Община Самоков възложи изготвянето на проект от проектантски колектив с ръководител арх. Фърков, с който Общината има намерение да кандидатства пред европейските програми, но за да кандидатства, обектът трябва да бъде обявен за паметник от национално значение.

Идеята на Общината е Шишманово да се възобнови като туристическа атракция и да бъде интересно за посетители. Предвижда се там да бъде обособен паркинг, да има трасирани екопътеки, осигуряване на достъпна среда за посетители, включително и на лица с увреждания. Предмет на самия проект е експонирането на крепостта и се предвижда разработките да вклюshishmanovo_kale 2чват консервация и реставрация. Този проект ще се обвърже с друг проект, който подговти Община Самоков за изграждане на екопътека от Туристическата градина, през парк Лаго и до Чакърови поляни, както и до Шишманово кале, като с двата проекта се цели да се създаде атрактивен туристически маршрут