Шефката на образованието в Самоков напусна Общината

Тази нова учебна година директорите на училища ще заверяват докумените на школата си при нов шеф на образованието в Община Самоков. За длъжността е обявен конкурс.

Главният ексепртОбразование, младежки дейности и спорт” Жулияна Костова е напуснала. Както е известно, Костова дълго време работи в училище „Христо Максимов“ , 12 години преподава и химия, беше в ръководството му. Сега отново се връща към учителската професия, но в Гимназия „Константин Фотинов“, където отново ще бъде в екип с предишната директорка на „Хр. Максимов“ В. Симитчийска.

Костова работи 4 години в Община Самоков.