Читалище-паметник „Отец Паисий“ избра ръководство

В края на миналата седмица се проведе общо-изборно събрание на Читалище-паметник „Отец Паисий-1859”-гр. Самоков и Стоян Пашов бе преизбран за председател. От общо 207 редовни членове на Читалището на събранието взеха участие 113 души.

В точките в дневния ред бяха: представянето на отчет за дейността на Читалището за 2016-2018г., отчет на Проверителната комисия за периода 2016 – 2018г., приемането на бюджета на Читалището за 2019г. промени в Устава на читалището, както и избор на председател, настоятелство и Проверителна комисия.

Председателят Стоян Пашов запозна присъстващите членове на Читалището с дейността на 13-те творчески колектива. Участниците в читалищния живот, сред които деца, младежи и възрастни, наброяват 202 души.
В Читалище-паметник “Отец Паисий-1859” успешно седем години се провеждат и Националният фестивал на старата градска песен, както и Националният фестивал на любителските театри “Театър без граници”.

На събранието бе оповестено, че библиотечният фонд на Читалището, събиран предимно от дарения, вече наброява над 5 000 тома. Към Читалището се присъедини ФТА “Самоков”.
По въпроса с ремонтните дейности Стоян Пашов запозна присъстващите с направеното досега и какво предстои, за да бъде успешно завършен проектът.
Председатят Ст. Пашов отбеляза, че три войни бележат пътя на построяването на сградата, затова предложи за официален празник на Читалището датата 08 февруари, когато се чества денят на Булаирската епопея. Наред с този празник, 24 май  и 01 ноември остават като професионални празници, свързани с основната дейност на читалището.

За членове на настоятелството бяха избрани Албена Ихтиманска, Георги Димитров, Георги Чапкънски, Мая Малканова, Надя Миткова и Николай Николов. За членове на проверителна комисия бяха избрани: Любослава Ярловска, Румяна Цолова и Иванка Вукова.