ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА!

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Имам удоволствието, от името на Управителния съвет на Сдружение „Съвет по туризъм – Самоков“, да Ви честитя Световния ден на туризма – 27 септември.

Отбелязван повече от 30 години от Световната организация по туризъм към ООН, с фокус върху социалното, културно, политическо и икономическо значение на туризма, и акцент върху някои от най-неотложните предизвикателства, с които се сблъсква съвременното общество.

 

Мотото за 2018 година е „Туризмът и развитието на цифровото общество!“

 

Тази година фокусът е насочен към необходимостта от инвестиции в  цифрови технологии, които да спомогнат създаването на среда за иновации и предприемачество в туризма.

 

Вярваме, че заедно можем да допринесем за цифровата трансформация в туризма на територията на нашата община и да дадем възможност на всеки човек по-лесно да намери мечтаното си преживяване, откривайки своето от многото лица на Самоков, Боровец и целия регион!

 

Приемете нашите най-сърдечни пожелания за здраве, лично щастие и  професионални успехи!

 

Светлана Атанасова

Председател на УС на СНЦ „Съвет по туризъм – Самоков“