Частни ВЕЦ-ове източват язовири?

Най-големият язовир в област Варна и шестият по обем в страната, чието ниво на водата в момента е най-ниското от 2002 година насам, най-вероятно е източен в интерес на частен ВЕЦ.

Това сочи анализ на Moreto.net по данните за нивата на язовира и графиците за използване на водите му през последните няколко години.
Припомняме, че последните официални данни за нивото на язовира (към края на декември 2019 г.) показват, че „Цонево“ е пълен едва на 44% от общия си обем (и на 39% от общия си полезен обем)

Количеството вода в него е 144 млн. куб.м. вода, при общ обем от 330 млн. куб.м.

Водите на язовир „Цонево“ се използват за промишлени нужди за заводите в град Девня, както и за напояване на земеделските земи в Камчийска долина през лятото и есента. Част от водата от язовира се изпуска и като отток в реката след язовира, за да се запази нормалното функциониране на екосистемите в речното легло. За тези нужди средномесечно е необходима между 6 и 8 млн. куб.м. вода – около 5 млн. куб. м. за промишлеността на девненските заводи и между 1 и 1,8 млн.куб.м. вода като отток в реката.
Преди да отиде по предназначението си обаче водата минава през ВЕЦ-Цонево за производство на електроенергия. И в това няма нищо нередно.

Така е било обаче до февруари 2016 година.
След тази дата, според ежемесечните графици за използване на водите в язовира, към ВЕЦ-Цонево е започнало да се подава и допълнителни водни количества, извън необходимите за промишлеността и отток в реката.

И това е ставало с одобрението и подписа на министъра на околната среда и водите, видимо от документите. Тогава екоминистър е била Ивелина Василева, която първа е одобрила този месечен график за използване на водите от язовир Цонево. По-късно одобрението си дава и настоящият министър на околната среда Нено Димов.

По тази схема от язовир „Цонево“ са източени общо 267 млн. куб.м. вода, съотвено 63 млн. куб.м. вода през 2016 година, 94 млн. куб.м. вода през 2017 г., 78 млн. куб.м. вода през 2018 г. и 32 млн. куб.м. вода през 2019 година.

Казано по друг начин, ако през последните две години към ВЕЦ-Цонево се подаваше само водата, необходима за промишлени нужди и минимално допустим отток към реката, в момента в язовира щеше да има 254, а не 144 млн. куб.м. вода, а язовирът щеше да бъде на обичайното си ниво от около 75% от пълния си обем

Кой стои зад ВЕЦ-Цонево?

Разследване на Moreto.net показва, че това е фирма „Вестел 2002“ ООД със собственици Хайри Муса Кулов и Айнур Мустафа Гошкелов.

Айнур Гошкелов е съпруг на бившия зам.-министър на околната среда и водите Фатме Илияз в кабинета на Симеон Сакскобургготски, а Хайри е неин брат.

Чрез друга фирма Хайри Кулов и Айнур Гошкелов са собственици на друг ВЕЦ, който през 2016-2017 година източи почти до крайност язовир „Пчелина“ край пернишкото село Лобош.

Същият ВЕЦ бе замесен и в редица сигнали за замърсяване на водата след язовира, която се влива в река Струма.

На 1 септември 2017 година ВЕЦ „Цонево“ е бил проверен от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за евентуално незаконно водовземане, както и за други дейности, нарушаващи закона. При проверката не са открити нарушения.

По време на проверката ВЕЦ „Цонево“ е бил с инсталирани два хидроагрегата с мощност 713 kW и 450 kW.

През март същата година от фирмата правят инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на централата. Целта е увеличаване мощността на централата, чрез монтиране на три допълнителни хидроагрегата с обща мощност 1944 kW.

Точно през 2017 година централата е „обработила“ и най-големи количества вода – по около 15 млн. куб.м. вода средномесечно, или по 9 милиона кубика вода от язовира над нуждите за промишлеността и реката.

През 2019 година, въпреки сушата и прогресивно намаляващото ниво на язовир „Цонево“, централата ВЕЦ „Цонево“ отново е получавала макар и занижени квоти за използване на вода над тази, необходима за промишлеността.

Едва в графика за използване на водата от язовир „Цонево“ за януари 2020 година има изрично разпореждане от министерството на Околната среда и водите ВЕЦ-ът да използва само вода, която е предназначена за промишлеността.

След дъжд качулка!

Язовир „Цонево“ (Официално все още с наименование „Георги Трайков“) е шестият по големина (обем) язовир в страната. Разположен е на територията на Варненска област. Построен е през 1974 година по поречието на река Луда Камия, а стената му е от типа земно-насипна и е най-голямата от този тип в България. Язовир „Цонево“ се явява изравнител на язовир „Камчия“, който е построен по-нагоре по теченито на същата река. При построяването на язовир Цонево е заложено водите му да се използват за промишлени нужи за заводите в град Девня, както и за напояване на земеделските земи в Камчийска долина. Въпреки, че водите му са предназначени за промишлени нужди, в последствие той е предвиден за аварийно-резервен вариант за водоснабдяване на Варна. През 2002-2004 година е изградена водопроводна връзка от язовира до деривацията Китка-Варна. Изградена е и помпена станция, както и инсталация за хлориране на водата.

Язовир Цонево се пълни основно от река Луда Камчия (или по-точно от това, което се изпуска от язовир Камчия, който е построен в по-горните течения на същата река), както и от водосборната област около самия язовир и тази след язовир Камчия по поречието на реката.

Източник: Moreto.net