Чака се решение на съда за депото

Днес се състоя съдебно заседание по делото за депото в Самоков. Явиха се и двете страни. Общината бе представлявана от адвокат Ек. Вададжийска. В едномесечен срок ще има съдебно решение.