Център за обществена подкрепа в Самоков по програма на ЕС

От един в Самоков работи „Център за обществена подкрепа”, който е дал нова работа на осем лица. Екипът бе на обмяна на опит в реализирани и работещи вече ЦОП -ове в областта.
Дейността на ЦОП – Самоков се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси на Европейския съюз. Финансирането е на стойност 1 млн. лв и ще бъде за срок от 3 години.

След изтичане на този срок, Общината ще кандидатства социалната услуга да стане делегирана държавна дейност. Към центъра работят управител, двама социални работници, психолог, педагог, юрист и поддържащ персонал.

Строителството започна преди около две години, като със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” се финансира ремонта на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Н. Драмалиев” и обзавеждането. В напълно обновената сграда са обзаведени кабинети на специалисти, както и няколко стаи за кризисно настаняване.

През 2019 Община Самоков получи финансиране по проект „Красива България” за изграждане на достъпна среда към ЦОП-а и вертикална планировка в двора. Изгради се и оградата. Със средства от общинския бюджет, сградата бе газифицирана. Корпусът се превърна в уютна база, където ще се оказва подкрепа за хора, претърпели домашно насилие, превенция срещу ранните бракове, семейни консултации и др. Капацитетът на центъра е за 100 потребители. 

Центърът за обществена подкрепа може да осигури подслон и на майки с деца до 3-годишна възраст. Социалната ангажираност е много важен аспект за едно местно управление, изразяващо отговорността му към лицата в неравностойно положение.