Цената на водата и в Самоков ли ще отиде нагоре?

Кога ще се увеличи водата и в Самоков? – този въпрос вълнува самоковци, защото цената й и сега е доста солена. Недоволството на местните се основава на факта, че засега Самоков пие вода гравитачно, сиреч не се ползва помпа.  „Престъпление е да се дават пари на ВИК, защото не поддържат мрежата, непрекъснато копаят, а после данъкоплатците плащат за ремонти. Да не говорим, че няма пречиствателни станции в селата, включително и тези от Искровете, които се водят туристически“ – коментират самоковци.

Тези водни светила, които ни увеличават водата, не приличат ли просто на една шайка, която иска да има големи заплати?“ – питат самоковци. Преди дни стана ясно, че ВиК – София област е изготвила бизнес план.

Общински съвет упълномощи кмета Вл. Георгиев, който е представител на Общината в Асоциацията по ВиК – София, да представи позицията на Община Самоков на общото събранието на Асоциацията и да гласува с против съгласуването на проекта за бизнес плана за развитието на дейността на ВиК ЕООД – София за периода 2107-2021г.

За другите точки от дневния ред на заседанието на Общото събрание съветниците упълномощиха кмета да гласува със „За“.

По време на сесията в края на месец март кметът поясни, че при съгласяване с бизнес плана на ВиК ще доведе до по-висока цена на водата. Кметът допълни още, че в плана ВиК не е предвидила средства за инвестиции в системата на водопроводите и каналите в Самоковско. От самоковци са дадени над един милион лева за реконструкция на водната мрежа, при това само за една година – уточни кметът Георгиев.