Цар-Шишманови дни в Самоков за 13-ти път

Тринадесетите „Цар-Шишманови дни“ в Самоков тази година ще се проведат от  04. октомври до 06.10.2019 г. Те ще бъдат на тема „Пренасянето на сакралност (локално – регионално – национално)“.

Тази година те са посветени на 550 години от пренасянето на мощите на св. Иван Рилски Чудотворец от Царевград Търнов в Рилския манастир (1469 г.), 160 години от основаването на Читалище-паметник „Отец Паисий – 1859” в гр. Самоков (1859 г.) и 30 години от началото на теренните фолклористични, етноложки иархеографски проучвания на Асоциация „Онгъл” в селища от Самоковската община (1989 г.).

На участниците в Международния научен симпозиума се предлагат за обсъждане широк кръг от проблемни области, свързани с:
· Пренасянето на сакралност – въпросът за Центъра и Периферията на пространството (физическо, етногеографско, митологично …);
· Изграждане/разрушаване на митологичен, религиозен, етногеографски и национален хронотоп;
· Номинация и сакрализация на топоси (ономастичен аспект на пространството) – селища от рурален тип, градове, държавни образувания; дати, хроноси, епохи, музеи, места на памет, паметници…;
· Специфика на фолклорно-митологичното мислене и държавно-творческата традиция на Балканите;
· Особености на сакрализацията/десакрализацията в различни обществено-икономически формации (феодализъм, капитализъм-1, социализъм, капитализъм-2).
Организатор по традиция е Асоциация „Онгъл“ с финансовата подкрепа на Общината.
Председател на Организационния комитет е доц. д-р Константин Рангочев.

От организаторите

/сн.арх. „Самоков инфо“/