Цари Мали град е посетен от 58 963 през 2018г.

218 749лв. приходи отчитат от  Цари Мали град

Ръководството на Цари Мали град докладва отчета за 2018г. От постъпилите 218 749лв. от билети и беседи са 213 749лв., от продадени сувенири 5 000лв. Посетителите са били 58 963 души, от които 702 чужденци. Безплатно обекта са посетили 11 141 души, от които хора с увреждания 2 433, 8 708 деца под седем години.

На щат там работят девет души. За горива и еленергия са разходвани 11 610лв., разходите за външни услуги са 86 145лв., в които са разходи за охрана, поддръжка на въжения мост, разходи за снегопочистване и косене – 21 553, за охрана – 22 174лв.