Хотелиери и ресторантьори бистриха безводието на 31-ви

Хотелиери и ресторантьори се събраха, за да обсъдят проблема с водата на Нова година в Боровец. “Разговорът ни е за това кой, как е пострадал от хотелиерите и ресторантьорите и най-вече туристите ни. Възнамеряваме да обобщим информацията, да обединим усилията си и да обявим колективен иск, като уведомим писмено с подписки МОСВ и МРРБ. Най-лошото е, че до ден-днешен ние нямаме никаква информация какво се случва във ВиК и защо се допусна този проблем. Фирма „Бороспорт” черпи ли вода от водохващанията, има ли общо с ВиК, откъде черпи вода за оръдията за изкуствен сняг, това рефлектира ли върху хотелите? – се питаме ние. Ние нямахме никакво обяснение и извинение пред туристите. Щетите, които се нанесоха като цяло в курорта Боровец на връх Новата година не са никак малко и просто няма кой да ни ги върне. Проблемът с ВиК съществува и през лятото в пикови моменти. Сега туристите ще ни разнасят по целия свят. Частичното решение, доколкото знаем, е по проект, който някога бил спечелен от Община Самоков, но до момента, доколкото разбираме няма финансиране и може би вече е морално остарял на фона на това, което се случва. Така, че ще направим анализ на ситуацията. Поканили сме директора на ВиК-Самоков, кмета на Община Самоков – също. Ужасно беше в Новогодишната нощ да тушираме проблема с безводието, имаме вече коментари по сайтовете, по платформите, които ще се четат навсякъде по света с години. Наложи се да преместваме туристи аварийно в съседни хотели, като ги настанявахме на по-ниските етажи. От чешмите на следващия ден течеше кал. Уби се трудът на всички хора , които работят в курорта. Ние хотелиерите и ресторантьорите с години наред се опитваме да създадем някаква култура, мъчим се да създадем туризъм” – това е част от изявлението на хотелиерите в Боровец.

Шефът на ВиК -София област Никола Нитов заяви пред медии: “Просто метеорологичните условия бяха тежки, но ние реагирахме навреме. Информацията, която се изнесе по всички медии не е точна. Искам да доуточня, че само за няколко часа не е имало вода в ниската зона на курорта Боровец, след което незабавно взехме мерки и се нормализираха нещата. Относно хотелиерите – за връщането на средства на туроператорски фирми за неудобствата – си е техен проблем. Но тук има друг проблем, който трябва да бъде разрешен, а именно подмяната на водопроводната мрежа на к.к.Боровец – тогава няма да има проблем в такива трудни ситуации. Ние сме ремонтно-аварийно дружество, когато възникне авария, я отстраняваме, не може да инвестираме поне на този етап в подмяната на водопроводната мрежа. Мисля, че Община Самоков е тази, която трябва да направи това. Ние ВиК, ще окажем от наша страна пълно съдействие и сме готови съвместно с Общината да подменим този участък от 1 километър, за да няма тези проблеми. Ние поддържаме 254 села в цялата Софийска област и 16 града. Проблеми наистина има, но ги решаваме. Лоши метеорологични условия, замръзнали водохващания, дежурните ни групи бяха на място веднага. Аз непрекъснато поддържах връзка с тях и проблемът беше отстранен своевременно. При такива условия наистина трудни са нещата” – заяви изпълнителният директор на ВиК -София област, Никола Нитов.

„Две са водопреносните системи в курорта Боровец.  Едната снабдява битовите абонати и хотелите, другата е за технически сняг, която е собственост на “Бороспорт”. Двете нямат нищо общо. Ние имаме водохващане от река Мусаленска Бистрица и имаме официално разрешение от Басейнова дирекция. Оттам събираме вода в собствен резервоар и връщаме чрез помпена система и заснежаваме пистите. Именно по тази причина, когато ВиК е спряло водоподаването в курорта, ние продължихме да правим сняг, защото ние сме напълно независими от друго водоподаване. Нашата вода не става за пиене, тя не минава през пречиствателни станции, водата ни не е годна за пиене, а само и единствено е за направа на технически сняг. Нямаме нищо общо с водоподаването на хотелите,  нито вредим, нито помагаме. Това са две абсолютно независими системи” – коментира Василия Константинова от “Бороспорт”.