Хижа „Амбарица“ пред проблеми, създадени от БТС?

„Договорът ми за стопанисване на хижа „Амбарица“ няма да бъде подновен, тъй като с ръководството на Българския туристически съюз (БТС) имаме спорове още от началото му“ – обясни в интервю за медиите настоящата хижарка на „Амбарица“ Емилия Гатева, известна в планинарските среди като Ема Гатева. Въпросното споразумение за стопанисване на хижата изтича в началото на април.

„Спорът тръгна от местното туристическо дружество, което също искаше да стопанисва хижата и което е член на БТС, а те от своя страна искат да угодят на своите членове“, добави в предаването „Преди всички“ Гатева. Тя не е член на Българския туристически съюз, които не признават направените от нея финансови вложения и инвестиционната програма, с които е ремонтирала хижата. Затова и според БТС направените ремонти не дават право на хижарката да не си плаща наема, за който тя е имала гратисен период, изтекъл през януари 2016-а, а оттогава тя дължи наем.

„Всъщност спорът е не толкова за направените инвестиции и за направените подобрения на хижата, колкото за тези дължими наеми“, добави Емилия Гатева и уточни, че „в тази част на планината хижите не са толкова посещаеми, че да генерират приходи, които да покрият разходите и плащането на наем“:

„Няма такъв договор в Средна Стара планина на хижа, която да плаща и такъв голям наем, и да покрива инвестиционната програма. Ако стопаните на хижата плащат наем, то тогава всички ремонти се покриват от дружеството, което съответно стопанисва хижата“, каза още хижарката и посочи, че до момента е вложила „за самата инвестиционна програма 36 000 лева, а отделно има оборудване и машини, инструменти и обзавеждане за около 40 000 лева с транспорт“.

„От Българския туристически съюз признаваме вложенията, които Емилия Гатева е направила, въпреки че до този момент – през всичките години на наема по обхват на договора, който тя трябваше да съгласува всяко нещо, което прави на хижата, съгласно неговите клаузи – тя никога не е дошла, никога не е изпратила писмо, за да ни предупреди, че иска да прави ремонти“, коментира председателят на БТС проф. Алексей Стоев и подчерта, че настоящата хижарка не е съгласувала с тях стъпките по инвестиционната програма.

„Тя, когато сключваше договора, твърдеше, че има инвестиционна програма, а размерът на инвестиционната програма е 26 000 лева, тогава в БТС, въпреки че ѝ я поискахме, тя не ни я предостави. Въпреки това ние преценихме, че хижата наистина се нуждае от ремонт и че е редно да ѝ дадем гратисен период от плащанията от една година, както и беше преценено, че Гатева се намира две години преди това на хижата“, каза още проф. Стоев и изчисли, че така гратисният период е бил всъщност 3 години.

Според Емилия Гатева обаче проф. Алексей Стоев не казва истината, тъй като „от този договор от 2012 година, той много добре знае, че ние една година не можехме да влезем във владение“, твърдение, което председателят на БТС отрече, както и уточни, че хижарката е имала достъп до хижата от деня, в който е „поискала да стане наемател на Българския туристически съюз“.

„Аз лично уважавам желанието на г-жа Гатева и на туристическата общност около нея да направи хижата наистина привлекателно място – всички ние си даваме сметка, че тя е вложила много, както и че около нея и хижа „Амбарица“ започнаха да се случват интересни неща“, добави председателят на БТС, откъдето възнамеряват да съдят Емилия Гатева заради неплатените наеми. Тя очаква да й бъдат опростени заради вложените средства за подобряване на общото състояние на хижа „Амбарица“.