Финансова помощ за лечение  по решения на съветниците

На сесията в четвъртък Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“ ще предложи на колегите си да гласуват за отпускане на средства за лечение.

До съветниците е изпратено заявление от Ивета Николаева от Самоков и предложението на съветниците е да се дадат 1500 лв.По молба на Иван Йорданов също се предлага да се дадат 1 500 лв.

Както писа сайтът „Самоков инфо“, Иван е от село Гуцал и се нуждае от бъбречна трансплантация в Турция. Иван е на 47 години.

Преди един месец от Сдружението на инвалидите с председател Георги Хаджийски бяха предоставени 250лв. Средствата бяха лично предадени с протокол от Георги Хаджийски.

Сумата, необходима за трансплантацията е 140 000лв.

Постоянната комисия предлага да се подпомогнат със средства още самоковци. Предлага се да се дадат по 400лв. на Г. Терзийски от с.Широки дол, сред молбите за финансова помощ са на Г.   Шуманов от Говедарци, В. Киприянов от Самоков, П. Дойчинова. С 350лв. ще се помогне за лечение по молба от Цв. Попова от Райово; с 300лв. – Славчо Чавдаров, Васил Василев от Ново село, Антон Янев; с 250лв. – по молба от Райна Костова от Бели Искър, Радостина Петкова, Райчо Пилищаров от Самоков, К. Димитров. Депозирана е и докладна на кмета на село Мала Църква Ивайло Петров и предложението на ПК е да се дадат 200лв. на Иванка Гълъбова от с.Мала църква, 200лв. се отпускат и по заявление на Ант. Чанова от Самоков, Св. Гавадинова, Ил. Хамамджиева, Росица Русинова. ПК предлага да се подпомогнат и други заявители със суми от 150 лв., по 100лв. и 50лв.