Филип Кирев от Реформаторски блок: „Оперативните програми са най-важният и силен механизъм, който може да подпомогне икономиката“

„Като човек, отраснал в Северозападна България, познавам добре проблемите на региона“ – заяви главният секретар Филип Кирев на пресконференция на РБ на тема: „ Да спасим Северозапада!“ .

„Понижаването на основните икономически и социални показатели доведе до обезлюдяване на региона. Затова ние предлагаме мерки за повишаването на тези показатели, за да може хората, които са живели, учили и отрасли там, да се завърнат и подпомогнат своите съграждани и родители да възродят Северозапада. Икономическите мерки, които могат да бъдат предприети са данъчни облекчения, приоритет при кандидатстване по Оперативни програми и редица други, които сме обсъдили като работещи. Има икономически възможности, които могат да възродят чрез правителствени мерки. По подобие на Националния иновационен фонд към Министерство на икономиката, който подпомага иновациите на територията на България, може да се създаде фонд за подпомагане на стартиращи предприятия не само в Северозапада, но и в други, недобре развити региони. С този фонд могат да се подкрепят инициативни младежи и предприемачи, които иска да създадат иновативни предприятия с високи технологии, за да повишат нивото на икономическото развитие. Други възможни преференции са премахване на данък печалба за предприятията, които инвестират печалбата си в Северозападна България и останалите региони с недобре развита икономика. Това ще стимулира оборота на финансови средства, ще повиши покупателната способност на хората и икономическите показатели.
Оперативните програми са най-важният и силен механизъм, който може да подпомогне икономиката. Те са свързани не само с фирми, но и с общини и държавни структури. Да се повиши преференциите като точки за общини и предприятия от Северозапада, като се увеличи броят на спечелилите проекти в региона“ –  предложи още Филип Кирев.
Реформаторският блок е подготвил писмо до премиера Борисов, за да постави отново на дневен ред проблемите на Северозападния регион, който е най-обезлюдяващият се, с най-ниския стандарт и най-неблагоприятни условия на живот в ЕС.