Урок „Екологията, наука, която ще спаси света“ в СУ “Отец Паисий”

Ученици от 7б, 10а и 11а, б, участници по проекта участваха на 21.03 в откриването на изложба на тема “Черно море и пясъчни дюни” в Природо-информационния център на Национален парк Рила. Участваха представители на Българската академия на науките и служителите на информационния център. Поставени бяха въпроси, свързани с растителния и животинския свят в Черно море. Учениците имаха възможността да научат за изследователската работа по темата от екипа на БАН, който предложи на учениците да се включат в бъдеща изследователска работа, свързана с науката Екология, което учениците приеха с голямо желание.

Ръководител на проекта е Емилия Бонева, преподавател по биология и здравно образование в СУ ”Отец Паисий”. На занятието присъстваха и ученици от 5 а клас с класен ръководител Марияна Димитрова и учениците от 5 б клас с класен ръководител  Лалка Чавдарова.