Университетски преподаватели в СОУ „Отец Паисий” и поредица от събития

По съвместна инициатива на преподавателите по български език и литература и Югозападния университет, училището посрещна доц. Ст. Стоянов и гл. ас. Б. Илиева, които преподаваха на учениците от ІХ и ХІ клас.

„Нашите гости успяха да очароват възпитаниците ни с интересните си презентации и иновативни методи на поднасяне на темите „Бунтът на Чичовците” и „Трагическият герой според теорията на Аристотел” – казаха за „Самоков инфо“ от училището. „Това е само началото на поредица от подобни срещи и други съвместни инициативи, свързани с училищната програма за интегрирано обучение и подготовка на бъдещи зрелостници и студенти“ – допълни още ръководството му.

СОУ ”Отец Паисий” периодично провежда кампания за разделно събиране на отпадъци. Целта на тези мероприятия е да възпитава учениците в устойчиво екологично отношение към ресурсите на природата. В тях се създава трайна нагласа за формиране на това отношение, тъй като  ежедневно събират разделно отпадъците в техните класни стаи. Учениците с  отговорност приемат идеята и ще продължат и занапред.

Участниците от СОУ ”Отец Паисий” в конкурса за кукерска маска, организиран от МКБППМН- гр. Самоков  са 45, а наградени с грамоти са Станислав Георгиев , Аделина Стоименова, Николай Ласкин и Филип Гергинов.

capture-20160130-193318