Търг за общинския хотел в Боровец

Общински съвет на сесията си взе решение да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на апартаментен комплекс „Боровец гардънс“, със застроена площ от 1353 кв.м., пет етажа. Началната годишна наемна тръжна цена е 150 000 лв.без  ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, срокът на договора ще бъде три години. Наемателят трябва да осигури със собствени средства обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение.