Три WiFi4EU в Самоков

Три зони с безплатен висококачествен интернет функционират в Самоков -на центъра, на автогарата и в парк “Крайискърец”. За да се включите трябва да изберете мрежата, която носи името на проекта WiFi4EU, след което да потвърдите свързването. Проектът е на Общината и спечелил финансиране за обособяване на зони с интернет за обществено ползване. Проектът се реализира с ваучер на стойност 15 хил. евро. С абонамента за високоскоростна широколентова връзка се осигурява висококачествен интернет на потребителите. Общините са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за всички граждани и посетители за период от поне 3 години.